• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie wybory parlamentarne w 2023 roku?!

online
Potwierdzone

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim sekretarzom, pracownikom biur obsługi rady i przewodniczącym rad szkolenie, przedmiotem którego będzie organizacja wyborów parlamentarnych w 2023 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których kompleksowo omówimy zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji tegorocznych wyborów parlamentarnych. Udział w szkoleniu przyczyni się do zdobycia wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie wyborczym dotyczących wyborów w 2023 roku, a także umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do należytej organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 roku.
• Analiza głównych zmian legislacyjnych dotyczących organizacji i przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 roku m.in. w zakresie organizacji transportu dla wyborców, podziału jednostek na okręgi i podziału gmin na stałe obwody oraz różnic zachodzących pomiędzy tegorocznymi wyborami, a wyborami z 2019 roku.
• W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wyciąg najważniejszych przepisów dotyczących organizacji i przebiegu wyborów, projekty pism związanych z organizacją wyborów w 2023 roku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Główne zmiany legislacyjne w obrębie wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 roku.
2. Zadania zlecone gminy związane z organizacją oraz przebiegiem wyborów w świetle regulacji obowiązujących w 2023 roku.
3. Przygotowanie oraz wyposażenie lokali wyborczych w wyborach w 2023 roku.
4. Prowadzenie agitacji wyborczej w przestrzeni publicznej samorządu terytorialnego – analiza regulacji oraz omówienie głównych problemów.
5. Dokumentacja wyborcza – zadania i obowiązki gminy w ramach wyborów w 2023 roku.
6. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organami wyborczymi oraz administracją wyborczą.
7. Głosowanie przy użyciu tzw. alternatywnych metod wyborczych - zadania i obowiązki gminy.
8. Odpowiedzialność pracowników gminy oraz władz samorządowych za nieprawidłowości w organizacji wyborów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (przede wszystkim gminy) odpowiedzialni za organizację wyborów, a także sekretarze, radni, a także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Szkolenie kierowane jest również do podmiotów uczestniczących w pracach organów wyborczych, administracji wyborczej (urzędników wyborczych, członków komisji), a także do wszystkich innych osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy z zakresu prawa wyborczego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, doktor nauk prawnych, praktyk (członek powiatowej komisji wyborczej, uczestnik międzynarodowej misji obserwacyjnej OBWE). Autor licznych artykułów naukowych z zakresu prawa wyborczego, prelegent na ponad pięćdziesięciu konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 maja 2023 r.