• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Efektywna komunikacja na stanowiskach kierowniczych. Czyli jak się porozumiewać, by współpracownicy mnie słuchali…

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowanie przedstawicielom kadry zarządzającej szkolenie, którego przedmiotem będzie skuteczna komunikacja z członkami zespołu. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

Wiele osób intensywnie zastanawia się nad tym, jak zaangażować swój zespół w wykonywanie zadań. Badania pokazują, że w ponad 30% o motywacji pracownika do pracy, decydują interakcje z bezpośrednim przełożonym.
Dlaczego warto poświęcać czas na budowanie satysfakcjonujących relacji szef-współpracownik?
Choćby z takiego powodu, że dobra atmosfera w zespole jest przez pracowników najwyżej ocenianym czynnikiem motywacyjnym w pracy. Co prawda odpowiedzialność budowania zdrowych relacji w zespole, jest zawsze po obu stronach, lecz to zachowania menadżera mają największy wpływ na satysfakcje z danej relacji. Buduje się ją na bazie skutecznego porozumiewania się. Współcześnie menadżer, by zostać rzeczywistym przywódcą zespołu, musi być wyposażony w skuteczne narzędzia komunikacji. Tylko w ten sposób może realizować wraz z zespołem postawione cele, tworzyć dla swoich pracowników efektywne warunków współpracy.
Obecnie osoba skutecznego menadżera to nie jest już, tak dobrze znany obraz charyzmatycznego przywódcy korzystającego z dyrektywnych narzędzi, lecz jest to osoba, która perfekcyjnie opanowała mechanizmy wpływu i efektywnie komunikując się z pracownikami. Autorytet, buduje za pomocą umiejętności zarządzaniami relacjami, wiarygodności, uczciwości, szczerości, jednocześnie skupia się na realizacji celów biznesowych firmy lub planów instytucji. Co najważniejsze skuteczny menadżer potrafi skutecznie zakomunikować swoje oczekiwaniach. Wyobraźcie sobie, jak trudno jest wprowadzać zmiany, bez takich fundamentów relacyjnych w zespole. Stąd rozwijanie kompetencji komunikacji jest kluczowe dla efektywności zarządzania z zasobami ludzkimi. Po co ryzykować i sprawdzać w praktyce zasadę „Kompetentny pracownik przychodzi do dobrej firmy, a odchodzi od złego menadżera”.
Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi regułami komunikowania się, sposobami wypracowywania warunków współpracy, udzielania informacji zwrotnej modyfikując zachowania swoich współpracowników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy uczestników o narzędziach i technikach komunikowania się, wywierania wpływu, budowania trwałych relacji biznesowych. Rozwój umiejętności interpersonalnych.
• Korzyści dla uczestników:
- Zwiększenie umiejętności kontroli nad jakością działań swojego zespołu.
- Możliwość rozwoju kompetencji menadżerskich: przekazywania informacji, udzielania informacji zwrotnej.
- Wzmocnienie umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu.
- Zwiększenie umiejętności delegowania zadań i uprawnień.
- Rozwój umiejętności motywowania współpracowników.
• Korzyści dla instytucji:
- Zwiększeniu efektywności i wydajności działań pracowników firmy.
- Zwiększenie zaangażowania pracowników w zespołową realizację projektów firmy.
- Zdecydowany wzrost u menadżerów kompetencji przekazywania informacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Znaczenie komunikacji w naszym życiu:
a. Zasady efektywnej komunikacji w zespole i na poziomie manager – podwładny.
b. Wpływ przeżywanych emocji na jakość komunikacji. Zarządzanie swoimi emocjami tak, aby komunikacja nadal była skuteczna.
2. Skuteczna Perswazja w pracy menadżera czyli co zrobić, aby być słuchanym. Silne argumenty zamiast argumentów siły.
a. Dlaczego pracownicy nie zawsze słuchają przełożonego?
b. Skuteczne zasady budowania silnych argumentów.
c. Skąd się biorą obrony i opory przed przyjęciem logicznych argumentów.
d. Postawy odbiorców komunikatów przyjmowane wobec Perswazji, dlaczego tak trudno dotrzeć do kogoś logicznymi argumentami – „ efekt palacza”.
e. Jak motywująco chwalić lub krytykować, wpływając na zmianę czyjegoś zachowania.
f. Sztuka przekonywania vs manipulacja.
g. FUKO- czyli konstruktywne przekazanie informacji zwrotnej.
h. Wyrażanie opinii, czyli język JA w obronie poczucia godności siebie i rozmówcy.
i. Jak sobie radzić z manipulacją innych.
j. Podstawowe techniki perswazji
k. Perswazja werbalna.
• Techniki budowania argumentów. Retoryka i Logika jako narzędzia perswazji.
• Rozmowa językiem korzyści drugiej osoby.
• Ćwiczenia z perswazji z informacją zwrotną.
l. Perswazja niewerbalna.
• ton głosu, tempo mówienia.
• Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość rozmówców, współpracowników.
• Ćwiczenia z perswazji z informacją zwrotną.
3. Zasady efektywnego delegowania zadań i odpowiedzialności:
a. Dlaczego warto delegować zadania? – case study- dyskusja uczestników
b. Jak przygotować się do delegowania? Co i komu delegować? Dobór pracowników do realizacji zadań.
c. Pozorne delegowanie, różnice między delegowaniem zadań a delegowaniem uprawnień
d. Błędy w procesie delegowania i ich konsekwencje.
e. Egzekwowanie vs monitorowanie zadań.

Metody szkoleniowe. Zajęcia będą miały charakter praktyczny:
• Krótkie opisy teoretyczne.
• Dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego.
• Ćwiczenia warsztatowe.
• Praktyczne zastosowanie wiedzy z informacją zwrotną.
• Studium przypadku.
• Przygotowane dla uczestników materiały dydaktyczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie polecane dla menadżerów każdego szczebla, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności motywowania pracowników, zwiększyć poziom realizacji celów biznesowych przez swój zespół.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach komunikacja w procesach sprzedażowych oraz dynamika relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 września 2023 r.