• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Efektywna komunikacja na stanowiskach kierowniczych. Czyli 3 podstawowe, skuteczne zasady dobrego wpływu na współpracownika

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowanie przedstawicielom kadry zarządzającej szkolenie, którego przedmiotem będzie skuteczna komunikacja z członkami zespołu. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

• Jakie czynniki powodują, że jesteśmy efektywnym kierownikiem, szefem, którego warto posłuchać? Jak to najczęściej bywa, na efekt wpływ ma wiele kluczowych czynników. Badania pokazują, że o zaangażowaniu pracownika, decydują interakcje z bezpośrednim przełożonym, ale też Styl Przywództwa w jakim szef zarządza, autorytet jaki buduje przełożony czy też faktyczna Pozycja Lidera.
• Dlaczego warto poświęcać czas na rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych? Choćby z powodu, że zespół zaangażowanych współpracowników może przejąć od przełożonych sporą odpowiedzialność, ciężar decyzyjności. Po prostu zapewnić szefom mniej wyczerpujących zadań w miejscu pracy. Pozwala efektywnie realizować, wraz z zespołem postawione cele, skuteczniej wykonywać wymagane dla funkcjonowania instytucji zadania.
• Obecnie osoba skutecznego menadżera, to nie jest już, tak dobrze znany obraz charyzmatycznego, nastawionego na zadania przywódcy korzystającego z dyrektywnych narzędzi, lecz jest to osoba, która perfekcyjnie opanowała mechanizmy wpływu i efektywnie korzysta z mechanizmów perswazji. Dzięki korzystaniu z tych umiejętności, pomagamy naszym współpracownikom, znaleźć sens ich pracy, wskazać, jak ich praca jest ważna dla zespołu, zachęcić ich do uruchamiania pożądanych zachowań. Wykorzystywać swój Autorytet, który buduje się za pomocą umiejętności wpływania, perswazji. Co najważniejsze skuteczny menadżer potrafi skutecznie zakomunikować swoje oczekiwaniach i wskazać jak ważne jest to zadanie, jakie korzyści odniesie współpracownik z jego prawidłowego wykonania.

Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi regułami tworzenia komunikatów perswazyjnych w miejsce komunikatów przemocowych z pozycji władzy. To niezwykle skuteczny sposób wypracowywania warunków zaangażowanej współpracy, modyfikacji zachowań swoich współpracowników.
Zajęcia będą miały charakter praktyczny, przedstawimy krótkie opisy teoretyczne, przeprowadzimy ćwiczenia i dyskusję oraz studium przypadku. Bedzie to też przestrzeń podzielenia się dobrymi praktykami oraz praktycznym doświadczeniami prowadzącego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy uczestników o narzędziach i technikach porozumiewania się, wywierania wpływu, budowania trwałych relacji biznesowych. Rozwój umiejętności interpersonalnych.
• Korzyści dla uczestników:
- Zwiększenie umiejętności kontroli nad poziomem zaangażowania swojego zespołu.
- Wzmocnienie umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu.
- Zwiększenie umiejętności wywierania pozytywnego wpływu.
- Rozwój umiejętności motywowania współpracowników.
• Korzyści dla instytucji:
- Zwiększeniu efektywności i wydajności działań pracowników Instytucji.
- Zwiększenie zaangażowania pracowników w zespołową realizację projektów Instytucji.
- Zdecydowany wzrost u menadżerów kompetencji tworzenia zaangażowanych zespołów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Znaczenie i funkcje komunikacji w naszym życiu zawodowym:
a. Zasady efektywnej komunikacji w zespole i na poziomie manager – podwładny.
b. Wpływ przeżywanych emocji na jakość komunikacji.
c. Zarządzanie swoimi emocjami tak, aby komunikacja nadal była skuteczna.
d. Ujawniać swoje odczucia, emocje czy może lepiej pewne rzeczy przemilczeć
2. Silne argumenty zamiast argumentów siły, „Mosty zamiast murów”
a. Dlaczego pracownicy nie mogą dobrze zrozumieć i zapamiętać naszych prostych komunikatów?
b. Skąd się biorą obrony i opory u ludzi przed przyjęciem logicznych argumentów.
c. Jak motywująco chwalić lub krytykować, wpływając na zmianę czyjegoś zachowania.
d. Sztuka przekonywania vs manipulacja.
e. Jak sobie radzić z manipulacją pracowników.
f. Podstawowe techniki perswazji
g. Perswazja werbalna.
• Techniki budowania argumentów. Retoryka i Logika jako narzędzia perswazji.
• Rozmowa językiem korzyści drugiej osoby.
• Ćwiczenia z perswazji z informacją zwrotną.
h. Perswazja niewerbalna czyli szef z autorytetem.
• ton głosu, tempo mówienia.
• Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość rozmówców, współpracowników.
• Ćwiczenia z perswazji z informacją zwrotną.
3. Zasady zwiększania partycypacji pracowników w zarządzaniu:
a. Dlaczego warto, aby nasi pracownicy pozostają niesamodzielni? Jakie są korzyści dla szefa przy pracownikach samodzielnych?
b. Co blokuję inicjatywę, kreatywność naszych współpracowników?
c. Egzekwowanie vs monitorowanie zadań.
4. Podsumowanie szkolenia

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie polecane dla menadżerów każdego szczebla, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności motywowania pracowników, zwiększyć poziom realizacji celów biznesowych przez swój zespół.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach komunikacja w procesach sprzedażowych oraz dynamika relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2024 r.