• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozwijanie umiejętności rozstrzygania konfliktów w sytuacjach zawodowych oraz funkcjonalnej komunikacji w trakcie sporów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie konfliktem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na zajęcia, podczas których Uczestnicy poznają sposoby przekształcania konfliktów w pozytywną motywację do rozwijania relacji oraz zwiększania kompetencji zawodowych. Mediacje, strategie rozstrzygania konfliktów to umiejętności, których można się nauczyć. Spory, konflikty w relacjach są nieuniknione, różnice pojawiają się wcześniej czy później w każdej grupie. Dodatkowo, kryzysy są niezbędne do rozwoju kompetencji społecznych każdego współpracownika w zespole. W każdym konflikcie tkwi zarówno siła rozwoju oraz siła destrukcji, ale co przeważy? Decyduje o tym sposób, w jaki dany spór zostanie rozstrzygnięty. W trakcie spotkania, uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz poznają efektywne sposoby komunikacji w emocjach. W rezultacie dużo łatwiej i wydajniej będą mogli realizować swoje cele, zadania stawiane przez zwierzchników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• W czasie zajęć uczestnicy poznają koncepcję efektywnej komunikacji z innymi ludźmi w trudnych dla nich, konfliktowych sytuacjach zawodowych. Menadżerowie, którzy na co dzień zarządzają swoimi zespołami, wzmocnią swoje umiejętności komunikacji, zapobiegania nieporozumieniom i rozwiązywania sporów.
• Korzyści dla uczestników:
- Rozwój własnych kompetencji zawodowych, poprzez wzmocnienie umiejętności rozstrzygania konfliktów, umiejętności zmniejszenia napięć miedzy ludźmi w czasie sporów.
- Zwiększenie własnej skuteczności, poczucia pewności siebie w trudnych sytuacjach zawodowych.
- Zwiększenie umiejętności pozytywnego wpływu na postawy swoich współpracowników,
- Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresorami, jakie mogą pojawiać się w sytuacjach konfliktowych.
• Korzyści dla organizacji, w których pracują uczestnicy szkolenia:
- Zwiększenie efektywności i wydajności i produktywności zespołów roboczych, dzięki zastosowaniu skutecznych narzędzi radzenia sobie z konfliktem.
- Zwiększenie zaangażowania pracowników w zespołową realizacje projektów firmy, instytucji, organizacji.

METODY - zajęcia będą miały charakter praktyczny:
• Krótkie opisy teoretyczne na temat analizy wymiarów konfliktów.
• Dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego.
• Ćwiczenia warsztatowe.
• Praktyczne zastosowanie wiedzy z informacją zwrotną.
• Przygotowana dla uczestników prezentacja.

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza sytuacji konfliktowej:
• Konflikt – przyczyny, źródła, mechanizm powstawania, analiza prostym modelem TRIP
• Anatomia konfliktu wg Moore’a. Najczęstsze spory w relacjach zawodowych czyli o co się kłócimy?
• Pozytywne strony nieporozumień czyli trzy sposoby jak wypracować akceptowalne dla wszystkich rozwiązanie.
• Dlaczego konflikty rozwijają nasze relacje?, czyli analiza kilku praktycznych przykładów zakończeń konfliktów.
2. Czy możemy uniknąć sporów w zespole?
• Gasimy konflikt w zespole nim się ujawni czyli jak pokonać dysfunkcje wg P. Lencioni.
• Wypełniamy Barometr swojego zespołu, ocena z jakim prawdopodobieństwem może wybuchnąć destrukcyjny konflikt
• Cztery proste sposoby na wypracowanie trybu współpracy w zespole przy pracy nad projektem.
3. Strategie rozwiązywanie konfliktów, rodzaje i dynamika sporów.
• Mamy już konflikt i co dalej, analiza kilku skutecznych sposobów reakcji na spór?
• Model Thomasa-Kilmanna - proste strategii deeskalacji konfliktu.
• Formułowanie komunikatów prowadzących do porozumienia, czyli co zrobić by być zrozumianym.
• Jestem Wściekła, czy można dogadać się z kimś w emocjach?
• Trudne rozmowy ze współpracownikami.
• Komunikowanie się z osobą z silnymi własnymi przekonaniami, swoim zdaniem na temat przedmiotu sporu
• Tworzenie dobrych argumentów do wypracowania porozumienia z drugą osobą. Praktyczne sposoby.
• Jak przeciwdziałać, technikom manipulacji stosowanym przez współpracowników.
4. Podsumowanie warsztatu.
• Sesja pytań, odpowiedzi, dyskusji.
• Karty Akcji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Menadżerowie oraz pracownicy różnego rodzaju zespołów, którzy spotykają się z konfliktami, sporami w zespołach roboczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach psychologia relacji biznesowych oraz komunikacja w procesach sprzedażowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2023 r.