• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Czy „Dobry Szef” powinien być również świetnym mediatorem? Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w zespole

Program i karta zgłoszenia

Cena 749,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 27 marca cena wynosi 649,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie konfliktem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

• Spory i konflikty w relacjach pomiędzy współpracownikami są nieuniknione, różnice pojawiają się wcześniej czy później w każdej grupie. Są naturalną częścią pracy w zespołach. Dodatkowo, powyższe kryzysy są niezbędne do rozwoju kompetencji społecznych, każdego współpracownika w zespole. W każdym konflikcie tkwi zarówno siła rozwoju jaki siła destrukcji, ale co przeważy? Decyduje o tym, sposób w jaki dany spór zostanie rozstrzygnięty. Najważniejsze, aby spór miał charakter jawny i odpersonalizowany, co minimalizuje emocje i irracjonalne zachowania członków zespołu. Niekontrolowane konflikty, budzą trudne emocje, zostawiają wspomnienia pełne złości, gniewu. Silne emocje, brak wzajemnego zrozumienia, nieskuteczna komunikacja, przekształcają się w pogorszenie atmosfery, a następnie w spadek motywacji do pracy w zespole. Eskalacja konfliktu zwiększa u pracowników obawy o przyszłość własną i zespołu, zakłóca komunikacje, powoduje wzrost rywalizacji współpracowników zespole. Zadania i cele stawiane przez zwierzchników, budzą więcej stresu niż energii do działania. Tak działa konflikt, który eskaluje wśród członków zespołu bez kontroli.
• Jaka jest alternatywa? To sposoby przekształcania konfliktów, w pozytywną motywację do rozwijania relacji oraz zwiększania kompetencji zawodowych. Podczas proponowanego szkolenia zapoznamy Uczestników z technikami rozwiązywania konfliktów oraz wskażemy efektywne sposoby komunikacji w emocjach. W rezultacie dużo łatwiej i wydajniej Uczestnicy zajęć będą mogli realizować swoje cele, zadania stawiane przez zwierzchników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem warsztatu, jest:
- Wzmocnienie kompetencji rozwiązywania konfliktów w zespole. Należą do nich umiejętności: analizy znaczenia konfliktu, wyboru skutecznej strategii rozwiązania sporu oraz umiejętności komunikowania się w trudnych emocjach.
- Rozwój umiejętności skutecznego informowania o swoich potrzebach, szczególnie w sytuacji, gdy na drodze do ich zaspokojenia, stają sposoby realizacji potrzeb innych osób.
- Zapoznanie z koncepcją efektywnej komunikacji z innymi ludźmi w trudnych dla nich, konfliktowych sytuacjach zawodowych. Menadżerowie, którzy na co dzień zarządzają swoimi zespołami, wzmocnią swoje umiejętności zapobiegania nieporozumieniom, nabędą wiedze jak pracownicy mogą rozwiązywać samodzielnie spory między sobą.
• Korzyści dla uczestników:
- Możliwość rozwoju swoich kompetencji zawodowych, poprzez wzmocnienie umiejętności rozstrzygania konfliktów, umiejętności zmniejszenia napięć miedzy ludźmi w czasie sporów.
- Zwiększenie poczucia własnej skuteczności, poczucia pewności siebie w trudnych sytuacjach zawodowych.
- Zwiększenie umiejętności pozytywnego wpływu na postawy swoich współpracowników,
- Nabycie umiejętności, wypracowania swoich skutecznych metod radzenia sobie ze stresorami, jakie mogą pojawiać się w sytuacjach konfliktowych.
• Korzyści dla organizacji, w których pracują uczestnicy szkolenia:
- Zwiększeniu efektywności i wydajności zespołów roboczych, dzięki zastosowaniu skutecznych narzędzi radzenia sobie z konfliktem.
- Zwiększenie zaangażowania pracowników w zespołową realizacje projektów firmy,
- Zwiększenie produktywności zespołów dzięki zrozumieniu zasad współpracy przy różnicy zdań, różnicy poglądów.

METODY - zajęcia będą miały charakter praktyczny:
• Krótkie opisy teoretyczne na temat analizy wymiarów konfliktów.
• Dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego.
• Ćwiczenia warsztatowe.
• Praktyczne zastosowanie wiedzy z informacją zwrotną.
• Przygotowana dla uczestników prezentacja.

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza sytuacji konfliktowej, czyli poznajmy pozytywną stroną sporów i nieporozumień:
● Konflikt – przyczyny, źródła, mechanizm powstawania, analiza prostym modelem TRIP.
● Anatomia konfliktu wg Moore’a. Najczęstsze spory w relacjach zawodowych czyli o co się kłócimy?
● 3 sposoby wypracowania akceptowalnych dla wszystkich rozwiązań.
● Dlaczego konflikty, kryzysy są świetną bazą do rozwijania naszych relacji?, czyli analiza kilku praktycznych przykładów zakończeń konfliktów.
2. Czy możemy uniknąć sporów w zespole?
● Kiedy warto, a kiedy lepiej unikać konfrontacji i trudnych rozmów, czyli nie taki wilk straszny jak go malują”. ?
● Najlepsze reakcje szefa na postawę sarkastyczną, roszczeniową, poniżającą, wyniosłą, lekceważącą drugiej osoby.
● Opracowanie wzorców i technik rozwiązywania trudnych sytuacji, np. podczas rozmowy z pracownikiem roszczeniowym.
● Komunikowanie się z osobą z silnymi własnymi przekonaniami, swoim zdaniem na temat przedmiotu sporu.
● Ćwiczenia z informacją zwrotną.
3. Strategie rozwiązywanie konfliktów, rodzaje i dynamika sporów, czyli pracujemy nad trudnymi emocjami:
● Formułowanie komunikatów prowadzących do porozumienia, czyli co zrobić by być zrozumianym.
● Jestem Wściekła, czy można dogadać się z kimś w emocjach?
● Trudny pracownik czy dobry człowiek w trudnej sytuacji?
● Tworzenie dobrych argumentów do wypracowania porozumienia z drugą osobą.
● Praktyczne sposoby, jak przeciwdziałać, technikom manipulacji stosowanym przez współpracowników.
4. Podsumowanie warsztatu:
● Sesja pytań, odpowiedzi, dyskusja nad możliwością transferu pozyskanej wiedzy do swojej codziennej praktyki.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Menadżerowie, pracownicy, którzy spotykają się z konfliktami, sporami w zespołach roboczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach psychologia relacji biznesowych oraz komunikacja w procesach sprzedażowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 749,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 27 marca cena wynosi 649,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 kwietnia 2024 r.