• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praca w aplikacjach Google, dysk Google, arkusze, dokumenty, prezentacje, formularze, gmail, kalendarz, od podstaw do zaawansowanych powiązań

Przy zgłoszeniu do 27 maja cena wynosi 399 netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie przekazanie uczestnikom umiejętności wykorzystania narzędzi Google do efektywnej pracy oraz wykorzystania ich w sposób zintegrowany.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać i nauczyć się pełniejszego wykorzystania możliwości aplikacji Google zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej. Podczas praktycznych zajęć prowadzonych przez doświadczonego trenera uczestnicy zdobędą umiejętności pracy z dyskiem Google, w tym współpracę w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami oraz wykorzystywanie dodatkowych narzędzi i funkcji dostępnych w środowisku Google, z uwzględnieniem przydatnych powiązań pomiędzy aplikacjami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie podstawowych i zaawansowanych umiejętności z obsługi dysku Google, włączając w to organizowanie plików i folderów, udostępnianie dokumentów oraz współpracę z innymi użytkownikami.
  • Poznanie zaawansowanych funkcji i możliwości dysku Google, takich jak automatyzacja procesów, integracja z innymi aplikacjami Google oraz wykorzystanie narzędzi do analizy danych.
  • Zwiększenie efektywności pracy poprzez wykorzystanie dysku Google do szybkiego wyszukiwania, edycji i udostępniania dokumentów, co przyspieszy realizację codziennych zadań.
  • Umożliwienie uczestnikom samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z przechowywaniem i zarządzaniem dokumentami oraz zwiększenie efektywności pracy dzięki lepszemu wykorzystaniu możliwości oferowanych przez dysk Google.

METODOLOGIA SPOTKANIA:
Prezentacja omawianego zagadnienia, praktyczne ćwiczenia demonstrowane przez wykładowcę oraz wykonywane samodzielnie przez uczestnika. Uczestnicy będą korzystać z własnych komputerów podczas szkolenia, co pozwoli im na natychmiastowe praktyczne zastosowanie poznawanej wiedzy. Na zajęciach będziemy pracować na programach z zasobów dysku Google.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do Google Drive:
a. Co to jest Google Drive? 
b. Do czego służy?
c. Jak założyć konto? 
2. Zarządzanie plikami i folderami:
a. Tworzenie plików lub folderów. 
b. Przenoszenie plików i folderów.
c. Kopiowanie plików i folderów.
d. Usuwanie plików lub folderów.
e. Sprawdzanie wolnej przestrzeni.
3. Współpraca i udostępnianie plików lub folderów:
a. Udostępnianie plików lub folderów. 
b. Komentowanie i współpraca.
c. Śledzenie zmian.
d. Ustawienia uprawnień.
e. Przenoszenie własności pliku.
4. Integracja dysku z innymi usługami Google:
a. Łączenie dysku z kalendarzem.
b. Integracja z mailem.
c. Praca grupowa dzięki kontaktom. 
d. Udostępnianie plików na Czacie.
e. Udostępnianie plików w trakcie wideokonferencji.
5. Bezpieczeństwo danych:
a. Zabezpieczanie plików.
b. Praca w trybie offline.
c. Kosz.
d. Historia zmian.
e. Kopia zapasowa konta Google.
6. Dokumenty Google:
a. Udostępnianie konkretnym osobom.
b. Udostępnianie przy użyciu linku.
c. Wspólne tworzenie dokumentu.
d. Śledzenie zmian on-line. 
7. Arkusze Google:
a. Udostępnianie konkretnym osobom.
b. Udostępnianie przy użyciu linku.
c. Ukrywanie arkuszy w udostępnionym skoroszycie.
d. Sprawdzanie kto dokonał zmian w konkretnej komórce.
e. Przywracanie starszej wersji skoroszytu.
f. Nadawanie nazwy wersji archiwalnej.
8. Prezentacje Google:
a. Udostępnianie konkretnym osobom.
b. Udostępnianie przy użyciu linku.
c. Wyświetlanie wskaźnika.
d. Tryb obserwator.
e. Komentarze.
f. Emotikony.
9. Formularze Google:
a. Tworzenie ankiet.
b. Tworzenie testów.
c. Wyświetlanie określonych pytań w zależności od odpowiedzi.
d. Udostępnianie formularza do wypełnienia.
e. Udostępnianie formularza współpracownikom.
f. Określenie miejsca zapisywania odpowiedzi z formularza.
g. Zarządzanie odpowiedziami.
10. Poczta, Kontakty, Kalendarz:
a. Kontakty: zapisywanie, grupowanie, importowanie/eksportowanie.
b. Praca ze skrzynką gmail: rodzaje i priorytety wiadomości, zarządzanie etykietami, tworzenie i zarządzanie podpisami, sortowanie wiadomości, automatyczna korespondencja.
c. Kalendarz: tworzenie wydarzeń prywatnych,  tworzenie wydarzeń cyklicznych, tworzenie wydarzeń/spotkań dla zespołu, udostępnianie kalendarza, importowanie kalendarza, dodawanie notatek ze spotkania do wydarzeń w Kalendarzu Google.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie w zakresie dysku Google adresowane jest do pracowników biurowych, urzędów oraz innych instytucji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z obsługi platformy. Zarówno osoby posiadające podstawowe doświadczenie z programami biurowymi, jak i ci, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności w pracy z dokumentami w chmurze, są mile widziane na szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Szkolenia informatyczne w wielu popularnie wykorzystywanych a także specjalistycznych aplikacjach biurowych i graficznych. Stale współpracuje z CKU przy Politechnice Świętokrzyskiej jako certyfikowany instruktor (Autodesk Certified Instructor – Silver).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 maja cena wynosi 399 netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 czerwca 2024 r.