• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wczoraj kolega / koleżanka dzisiaj prezydent, burmistrz, wójt. Tajniki efektywnego zarządzania już istniejącym zespołem

Ważne informacje o szkoleniu

Mawiają, że nigdy nie będziemy idealnymi szefami / szefowymi, ale możemy mieć idealny zespół. Bezdyskusyjnie wspaniałym doświadczeniem jest tworzenie zespołów od podstaw, poszukiwanie pracowników, którzy wierzą w to, w co my wierzymy. Lecz zostając prezydentem, burmistrzem, wójtem zaczynamy zarządzać zespołem już istniejącym. Ludzie się znają, wiedzą na kogo można liczyć. Ty jesteś albo zupełnie nowy / nowa, albo wchodzisz w nową rolę ponieważ dotychczas to byli twoi koledzy / koleżanki, albo słyszysz, że jesteś zbyt młody / młoda, a może zdaniem pracowników w tym wieku już powinieneś/aś być na zasłużonej emeryturze. Prawdopodobnie twój nowy zespół jest różnorodny pokoleniowo, światopoglądowo, a może kulturowo. Jeśli chcesz dobrze rozpocząć współpracę, zapraszamy cię na niezwykle inspirujące szkolenie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uczestnicy mają okazję bliższego poznania się oraz wspólnej pracy nad treściami omawianymi podczas szkolenia.
 • Uczestnicy doświadczają wartości jaką daje „granie do jednej bramki” oraz wspólna praca nad celami.
 • Uczestnicy doświadczają, że są ważnym elementem swojego zespołu i rola, którą posiadają jest ważna.
 • Uczestnicy rozwijają wiedzę oraz kompetencje w zakresie zarządzania zespołem oraz motywacji.
 • Uczestnicy potrafią wzajemnie się motywować i dążyć do wspólnego celu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – czy  można być dobrym szefem / szefową i utrzymać status quo w relacjach z dotychczasowymi kolegami i koleżankami?
 2. Exposé nowego prezydenta / burmistrza / wójta, czyli jak na początku zakomunikować zespołowi ważne dla siebie zasady współpracy?
 3. Koncepcja ról zespołowych i jej wpływ na proces organizacji zespołu oraz motywację pracowników, czyli nigdy nie będziesz idealnym szefem / szefową, ale możesz mieć idealny zespół.
 4. Cztery style zarządzania wg Herseya i Blancharda. Przywództwo sytuacyjne, czyli dlaczego nie wychodzi nam traktowanie wszystkich jedną miarą.
 5. Przegląd koncepcji motywacji: Maslow, Herzberg; czynniki higieniczne i motywacyjne – czyli dlaczego pracownicy nadal nie są zmotywowani.
 6. Wczoraj kolega / koleżanka dzisiaj nasz pracownik / pracownica, czyli gdzie stawiać granice w relacjach zawodowych.
 7. Motywacja zewnętrzna a motywacja wewnętrzna, czyli jak przyciągać ludzi dopasowanych do organizacji.
 8. Metoda motywacji błyskawicznej, jako remedium w sytuacjach gdy pracownicy nie chcą wykonywać naszych poleceń.
 9. Jak realizować wspólne cele, czyli słów parę o przeciwdziałaniu dysfunkcjom trawiącym wiele zespołów.
 10. Kontekst kultury organizacyjnej. Konflikty w zespole. Czy wiesz, że konflikt może być dobry?
 11. Rozmowa motywująca vs demotywująca. Jak komunikować się z zespołem, aby jego członkowie wykonywali zadania dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą.
 12. Znaczenie informacji zwrotnej w procesie zarządzania zespołem oraz motywowania pracowników – historia pewnego motyla.
 13. Przykłady motywatorów pozafinansowych stosowanych przez organizacje.
 14. Podsumowanie szkolenia i wdrażanie w praktyce zdobytych w czasie zajęć inspiracji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie / Burmistrzowie / Prezydenci oraz kierownicy, naczelnicy, dyrektorzy, zastępcy wspomnianych jak również wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

HR Business Partner, absolwent filologii polskiej. Właściciel firmy szkoleniowej, trener, mentor, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Noble Manhattan Coaching. Wykładowca w Collegium Da Vinci (Poznań). Menedżer inkubacji przedsiębiorstw typu start-up w parkach naukowo-technologicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 14 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych). W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków.

zwiń
rozwiń