• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak cię widzą? Czyli sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacja z uwzględnieniem online

Program i karta zgłoszenia

749,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 30 kwietnia cena wynosi 649,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz kreowanie wizerunku z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Wystąpienia publiczne są ważnym narzędziem komunikacji, które mogą służyć różnym celom, takim jak informowanie, przekonywanie, motywowanie. Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacja odgrywają istotną rolę w różnych obszarach życia, a w dobie cyfrowej transformacji, umiejętność prezentowania się online stała się niezwykle istotna. Dobrze przygotowane i przekonujące wystąpienia publiczne może budować wiarygodność i zaufanie w oczach odbiorców. Osoby potrafiące klarownie i przekonująco wyrażać swoje myśli są postrzegane jako bardziej kompetentne i godne zaufania.
Podczas proponowanych zajęć ekspertka przekaże informację jak stworzyć scenariusz wystąpienia, w jaki sposób przygotować się do wystąpienia publicznego, jak zapanować nad lękiem i stresem oraz w jaki sposób pracować z kadrem w przypadku wystąpień online.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do skutecznego i przekonującego występowania publicznego, co przyczynia się do ich sukcesu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu:
- Uświadomisz sobie istotę autoprezentacji w wystąpieniach publicznych.
- Poznasz zasady występowania przed ludźmi i przed kamerą.
- Dowiesz się, jak należy przygotować się do wystąpienia publicznego i jak przygotować wystąpienie.
- Uświadomisz sobie własne gesty, mimikę i predyspozycje.
- Nauczysz się wykorzystywać „grę ciała” w wystąpieniach publicznych.
- Poznasz rolę oddechu, artykulacji i emisji głosu w wystąpieniach i autoprezentacji.
- Dowiesz się, na czym polegają błędy i bariery w komunikacji z audytorium podczas wystąpienia.
- Uświadomisz sobie indywidualne schematy reagowania na stres w wystąpieniach publicznych i poznasz techniki radzenia sobie ze stresem.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1. Zasady tworzenia wystąpień publicznych – scenariusz.
• Jak zacząć i jak zakończyć (zamknąć) wystąpienie? (Kierunek, Koszyści, Fun).
• Struktura budowania wystąpienia publicznego.
• Kotwice - jak zainteresować publiczność i sprawić, aby lepiej rozumiała i zapamiętała wystąpienie.
• Schematy językowe w wystąpieniach publicznych. Jak mówić, a jak nie mówić, aby dobrze wypaść.
• Zasady budowania kontaktu w trudnych sytuacjach.
Moduł 2. Jak zostać charyzmatycznym mówcą.
• Istota autoprezentacji i wystąpień publicznych.
• Psychologia pierwszego wrażenia.
• Mowa ciała: gesty – ich rola i znaczenie, mimika twarzy.
• Techniki budowania kontaktu z audytorium.
• Sposoby budowania własnej wiarygodności. Identyfikacja umiejętności i wewnętrznych zasobów w kontekście autoprezentacji i wystąpień publicznych.
• Spójność i brak spójności w wystąpieniach publicznych.
• „Nie suknia zdobi człowieka”, a jednak „Habit czyni mnicha” - Jak cię widzą tak cię piszą, czyli jak dbać o własny wizerunek i godnie reprezentować instytucję, w której pracuję.
• Stres w wystąpieniach publicznych: identyfikacja indywidualnych schematów reagowania na stres.
• Techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach publicznych.
Moduł 3. Wystąpienia publiczne online.
• Praca z kadrem - jak ustawić kadr, żeby był wzmocnieniem przekazu.
• Perspektywa – żabia, ptasia czy neutralna?
• Światło - na co zwrócić uwagę, czego unikać.
• Oko kamery - jak wykorzystać kamerę, żeby odbiorcy mieli poczucie, że przekaz jest kierowany do nich, a nie w próżnię.
• Webinary, livy - jak je wykorzystać do budowania marki instytucji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane do pracowników administracji publicznej, którzy występują publicznie i świadomie chcą dbać o swoją autoprezentację z uwzględnieniem online.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla administracji publ. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziła zajęcia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 749,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 30 kwietnia cena wynosi 649,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2024 r.