• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skuteczność obcych orzeczeń sądowych i administracyjnych jako przesłanka transkrypcji oraz zamieszczania wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego

Przy zgłoszeniu do 9 maja 2024 r cena za szkolenie wynosi 399 zł

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności, które pozwalają im skutecznie zarządzać procesem transkrypcji aktów stanu cywilnego na podstawie obcych orzeczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami.

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka poruszana podczas szkolenia jest bardzo mało znana pracownikom USC. Brak fachowej literatury w tym temacie oraz różnorodność w interpretowaniu przepisów powodują wiele problemów i pytań w codziennej pracy kierowników i pracowników USC. Zwiększa się także ilość spraw sądowych i administracyjnych przeprowadzanych przez sądy i inne organy poza granicami kraju, powodując znaczący wzrost spraw w urzędach polskich, co generuje kolejne problemy, dlatego proponujemy Państwu uczestnictwo w zajęciach, podczas których trener-praktyk na konkretnych przykładach, pochodzących ze swojej pracy omówi najczęściej spotykane problemy, co pozwoli na łatwiejsze poruszanie się w tej trudnej tematyce i lepsze zrozumienie przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy uczestników z zakresu uznawania zagranicznych orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, mających wpływ na treść aktów stanu cywilnego.
 • Omówienie najważniejszych aktów prawnych dotyczących problematyki szkolenia i przykładów ich zastosowania.
 • Poprawa jakości stosowania przepisów, uniknięcie błędów oraz nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
 • Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami.

Istnieje możliwość wcześniejszego przesyłania pytań do trenera, na maila: elsilny@frdl.szczecin.pl, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź na szkoleniu.

Podczas zajęć także będzie możliwość konsultacji kwestii problemowych związanych z tematyką spotkania.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie źródeł prawa i zakresu ich stosowania, prawo międzynarodowe, lex generalis, a lex specialis.
 2. Omówienie istoty i konsekwencji modeli uznania zagranicznych orzeczeń: uznanie i z mocy prawa.
 3. Skuteczność zagranicznych orzeczeń na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego:
 • jakie są negatywne przesłanki uznania, jak je rozpoznać i zinterpretować oraz badać?
 • dokumenty niezbędne do uznania orzeczenia.
 1. Skuteczność obcych orzeczeń według Brukseli IIa (2 bis) oraz według Brukseli II Ter: dokumenty, przesłanki.
 2. Konwencja Haska dotycząca rozwodów i separacji.
 3. Umowy dwustronne, a państwa spoza UE.
 4. Umowy dwustronne, a państwa UE.
 5. Odmowa wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie przez kierownika USC.
 6. Uznanie zagranicznego orzeczenia przez sędziego sądu okręgowego - przesłanki.
 7. Rozwody administracyjne (nowość czy nie?): przesłanki, dokumenty.
 8. Omówienie stanów faktycznych dotyczących skuteczności zagranicznych orzeczeń sądowych i administracyjnych.
 9. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w mieście wojewódzkim, wieloletni praktyk, szkoleniowiec, pasjonatka prawa. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. W przypadku zgłoszenia do 9 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 maja 2024 r.