• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Centralny Rejestr Wyborców w kontekście nadchodzących wyborów w 2023 r. Praktyczne stosowanie przepisów

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Miejsce szkolenia: 
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51 III piętro
45-018 Opole

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu stacjonarnym, podczas którego zostaną omówione zagadnienia wynikające z opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 16 marca 2023 r. pod poz. 497 Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Podczas zajęć wyjaśniony zostanie zakres gromadzonych danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, a w szczególności kiedy wyborca jest wpisywany do CRW z urzędu a kiedy na swój wniosek. Szkolenie stacjonarne to doskonała okazja do spotkania się z ekspertem i wyjaśnienie problemowych zagadnień, jak również to możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

•Przybliżenie uczestnikom problematyki Centralnego Rejestru Wyborców związanej z zadaniami organów gmin w zakresie przetwarzania danych w tym Rejestrze.
•Omówienie zagadnień związanych z prowadzonymi postępowaniami związanymi z rozpatrywaniem wniosków o dopisanie do rejestru wyborców.
•Zdobycie wiedzy kiedy wyborca zostaje wpisany do rejestru wyborców z urzędu a kiedy na swój wniosek.
•Wyjaśnienie, czym jest wpis do rejestru wyborców, a czym wpis do spisu wyborców.
•Zapoznanie uczestników z problematyką związaną ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Centralny Rejestr Wyborców.
2. Zakres gromadzonych danych w CRW w części A i części B.
3. Wprowadzanie informacji do CRW o przyczynach pozbawienia praw wyborczych.
4. Aktualizacja CRW.
5. Skreślenie z CRW.
6. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
7. Wydawanie pełnomocnictwa.
8. Głosowanie korespondencyjne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze i pracownicy urzędów gmin i miast, zajmujący się ewidencją ludności oraz realizujący zadania związane z rejestrem wyborców.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk i specjalista. Od ponad 40 lat zawodowo i hobbistycznie zajmuje się zagadnieniami z zakresu ewidencji ludności oraz tematyką wyborczą. Były pracownik administracji rządowej i samorządowej. Od lat współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, jej szkolenia są wysoko oceniane przez uczestników za jasny przekaz i praktyczne treści.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 20 kwietnia 2023 r.