• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Jak aplikacja m-Obywatel wpłynęła na stosowanie przepisów ustaw z zakresu spraw obywatelskich?

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych oraz ustawą o aplikacji mObywatel i ich wpływowi na postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ewidencji ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym kwestii e-doręczeń w postępowaniach administracyjnych z zakresu spraw obywatelskich. Podczas zajęć wskażemy także, jaki wpływ na praktyczne stosowanie przepisów z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych czy p.a.s.c. ma nowa aplikacja mObywatel.

Prowadząca w szczegółowy sposób omówi:

 • Kwestie e-doręczeń, w tym nowe obowiązki administracji publicznej w związku z ich stosowaniem,
 • Kogo obejmują e-doręczenia i od kiedy?
 • Zmiany w k.p.a., wynikające z ww. ustawy,
 • Jak prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne, wydawać decyzje?
 • Co zmieniło wejście w życie aplikacji m-Obywatel, jaki wpływ na stosowanie przepisów i wydawanie decyzji z zakresu spraw obywatelskich ma aplikacja m-Obywatel?

Zajęcia poprowadzi praktyk, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad jst w zakresie spraw z ewidencji ludności i dowodów osobistych, bardzo wysoko oceniany na szkoleniach za jasny i trafny przekaz, poparty licznymi przykładami ze swojego doświadczenia zawodowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad oraz obowiązków administracji publicznej, w tym gmin, wynikających ze stosowania przepisów o Kodeksie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, z uwzględnieniem zmian, spowodowanych ustawą o doręczeniach elektronicznych.
 • Przedstawienie problematyki e-doręczeń oraz zmian dotyczących postępowania administracyjnego.
 • Wskazanie właściwego przebiegu postępowań administracyjnych, liczenia terminów w postępowaniach.
 • Zapoznanie się z nowymi e-usługami transakcyjnymi, w tym aplikacją mObywatel.
 • Wskazanie zmian w ustawach o ewidencji ludności, dowodach osobistych czy p.a.s.c. związanych z wprowadzeniem w życie aplikacji mObywatel.
 • Uzupełnienie informacji oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów dotyczących stosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych i ewidencji ludności, w celu uniknięcia błędów w bieżącej pracy.
 • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych:


• E-doręczenia – kogo obejmują i od kiedy?
− Komunikacja elektroniczna podmiotów publicznych z podmiotami publicznymi i pozostałymi.
− Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 
− Publiczna usługa hybrydowa.
• Nowe pojęcia:
− Skrzynka doręczeń.
− Administrator skrzynki doręczeń.
− Adres do doręczeń elektronicznych.
− Baza adresów elektronicznych.
− Operator wyznaczony.
− Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o e-doręczeniach.
− Data stosowania przez poszczególne podmioty PURDE i PUH.
− Dowody doręczeń elektronicznych.


2. Zmiany dotyczące postępowania administracyjnego (k.p.a.):


• Nowa treść art. 14 k.p.a.
• Zmiana hierarchii doręczeń. 
• Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie doręczeń. 
• Pozostawienie podania bez rozpoznania – zmiany i nowa przesłanka. 
• Analiza zmian pozostałych przepisów.


3. Ustawa o aplikacji mObywatel i zasady jej zastosowania, w tym zmiana ustawy o dowodach osobistych:


• Nowe e-usługi transakcyjne.
• Obowiązek meldunkowy wykonywany elektronicznie.
• Udostępnianie danych elektronicznie.
• Składanie wniosku o dowód elektronicznie.
• Prowadzenie postępowań meldunkowych z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian.
• Usuwanie niezgodności.
• Wydawanie decyzji z art. 32 i 52 ustawy o dowodach osobistych.


4. Nowelizacja ustaw z zakresu spraw obywatelskich – o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, p.a.s.c., o dokumentach paszportowych w związku z rozwojem e-administracji.
5. Pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast, realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Kierownicy USC, osoby wydające zaświadczenia i udostępniające dane, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 listopada 2023 r.