• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aplikacja mObywatel 2.0. w pytaniach i odpowiedziach

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszam Państwa na szkolenie, podczas którego omawiane będą różne funkcje dostępne w aplikacji mObywatel. Uczestnicy dowiedzą się, jak sprawdzić swoje dane osobowe oraz jak zarządzać nimi. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać i nauczyć się korzystać z tej mobilnej aplikacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Aplikacja mObywatel pozwala na potwierdzenie swoich danych za pomocą smartfona. Można korzystać z niej podczas między innymi kontroli drogowej, komunikacyjnej, oddawania głosów wyborczych, we wszelkich publicznych miejscach usługowych, np. na poczcie, czy u lekarza. 9 marca 2023 roku Sejm przyjął ustawę zrównującą ważność cyfrowego dokumentu tożsamości z tradycyjnym dowodem, co oznacza, że będą one równoważne. Najważniejszą zmianą, jeśli chodzi o funkcje aplikacji mObywatel, jest możliwość potwierdzania tożsamości podczas załatwiania spraw urzędowych. W tym celu wystarczy urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją oraz mDowód. Zgodnie z nową ustawą cyfrowy dokument tożsamości może być powszechnie uznawany w urzędach, bankach i wszystkich innych miejscach na terenie całego kraju, w których konieczne jest potwierdzenie tożsamości. Obowiązek respektowania mDowodu przez banki zostanie wprowadzony 1 września 2023 roku. Platforma mObywatel jest stale rozwijana, czego efektem są dodatkowe funkcje oraz możliwości, które znacznie zwiększą użyteczność usługi. Od lipca 2023 roku na rynku zadebiutowała najnowsza wersja aplikacji, czyli mObywatel 2.0. Proponujemy udział w szkoleniu podczas którego krok po kroku przeanalizujemy zagadnienia związane z wdrożeniem i zmianami w aplikacji mObywatel.

Szkolenie jest objęte patronatem honorowym Ministra Cyfryzacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie się z definicjami ustawowymi i zasadami działania aplikacji mObywatel 2.0.
• Uzyskanie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji i bezpieczeństwa jej działania.
• Zdobycie wiedzy na temat dalszego rozwoju aplikacji oraz usług publicznych.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

I. Definicje ustawowe.
1. Zakres i przedmiot zmian.
2. Aplikacja mObywatel.
3. Certyfikat podstawowy.
4. Certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel.
5. Dokument mobilny.
6. Dokument mObywatel.
7. Profil mObywatel.
8. System mObywatel.
9. Usługi udostępnione w aplikacji – jak działają?
10. Integracja z systemami i pobieranie danych.
11. Kto jest użytkownikiem mObywatela?
12. Warunki złożenia wniosku o potwierdzenie tożsamości.
13. Do czego nie uprawnia wykorzystanie aplikacji mObywatel?
II. Aplikacja mObywatel – jak to działa?
1. Do czego można wykorzystać aplikację?
2. Jak zainstalować aplikację?
3. mObywatel na telefonie i w serwisie internetowym.
4. Zakres danych osobowych gromadzonych w aplikacji.
5. Dokument mObywatel - co to jest i jakie dane zawiera?
6. Istota Art. 7 ust. 4 Ustawy – czego dotyczy?
7. Bezpieczeństwo danych osobowych, uwierzytelnienie dwuskładnikowe.
8. Integracja z rejestrami.
9. Do czego nie możemy wykorzystać aplikacji mObywatel?
10. Podpisy w aplikacji mObywatel.
11. Certyfikat podstawowy – zasady działania.
12. Certyfikat ucznia – zasady działania.
13. Certyfikat studenta – zasady działania.
14. Profil mObywatel.
15. Jak długo organ potwierdzający tożsamość przechowuje dane osobowe?
16. Dalszy rozwój aplikacji.
III. Usługi w aplikacji mObywatel.
1. W jaki sposób podmiot może świadczyć usługi w aplikacji?
2. Wniosek o świadczenie usług przez podmiot publiczny i podmiot niepubliczny – tryb, zasady, warunki złożenia.
3. Bezpieczeństwo usług w aplikacji.
4. Do czego obywatel może wykorzystać mObywatela 2.0.?
5. Usługi w mObywatelu:
a) mDowód.
b) Naruszenie środowiskowe.
c) Punkty karne.
d) Bezpieczny autobus.
e) Polak za granicą.
f) Dodatek elektryczny.
g) Bilkom.
h) eRecepta.
6. Dalszy rozwój aplikacji – co nowego się pojawi?
IV. Aplikacja mObywatel w pytaniach i odpowiedziach.
1. Z jakich telefonów, prywatnych czy służbowych urzędnik będzie potwierdzał mDowód?
2. Czy mDowód to, to samo co dowód osobisty?
3. Gdzie użyję a gdzie nie użyję mDowodu?
4. Jak sprawdzić kod QR drugiej osoby?
5. Jak potwierdzić swoje dane kodem QR?
6. W przypadku potwierdzenia profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym czy trzeba będzie weryfikować stronę teraz także przez mObywatel?
7. Do tej pory obywatel musiał przyjść z fizycznym dowodem lub paszportem żeby potwierdzić profil zaufany. Czy można potwierdzać profil zaufany przy pomocy dokumentu mObywatel?
8. Wnioski o mDowód będą składane w wersji papierowej przez obywateli?
9. Czy na telefonie do weryfikacji potrzebny jest internet?
10. Art. 37 ust.5 ustawy m Obywatel. Obywatele mogą, czy jednak nie, posłużyć się aplikacją?
11. Skąd będzie wiadomo, że użytkownik mObywatela jest pracownikiem urzędu uprawnionym do potwierdzania tożsamości?
12. Czy zastrzeżenie mObywatela w przypadku np. włamania na urządzenie będzie przekazywane do bazy Dokumenty Zastrzeżone?
13. Czy podczas wyborów komisji będzie można okazać mDowód?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Administracja samorządowa i rządowa w tym osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą klienta, Sekretarze, Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, pracownicy USC, funkcjonariusze służb publicznych (Policja, Straż Miejska), obywatele, wszyscy zainteresowani poznaniem funkcjonalności aplikacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 września 2023 r.