• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pismo gotyckie w aktach stanu cywilnego, sporządzonych w języku niemieckim w praktyce – prawidłowe odczytywanie i tłumaczenie

Program i karta zgłoszeń

 Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2024 r cena wynosi: 399 zł. netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom USC i wydziałów ewidencji ludności, którego przedmiotem będzie pismo gotyckie w aktach stanu cywilnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie obejmuje kompleksowe omówienie problematyki oraz tłumaczenia zapisów wzmianek i przypisków, występujących w aktach stanu cywilnego, sporządzonych w języku niemieckim w latach 1914 - 1945. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szczegółowe omówienie budowy aktów stanu cywilnego zapisanych gotykiem. 
• Przedstawienie różnych rodzajów wzmianek, występujących w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów. Szkolenie obejmuje tłumaczenie w/w dokumentów na język polski oraz omówienie ich zapisu, jak również pomoc w stylistycznym ich zapisywaniu w systemie „Źródło”. 
• Przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności i nawyków z zakresu tłumaczenia zapisów pisma gotyckiego w aktach stanu cywilnego. 
• Po zakończonym szkoleniu prowadząca będzie do Państwa dyspozycji (w kontakcie mailowym- biuro@opole.frdl.pl) i w razie potrzeby wesprze Państwa w bieżącym tłumaczeniu dokumentów podczas pracy.
 

zwiń
rozwiń
Program

1.Zapoznanie się genezą powstania pisma gotyckiego.
2.Analiza podziału i budowy aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu).
3.Akt urodzenia – omówienie najczęściej występujących podmiotów, które zgłaszały urodzenie.
4.Analiza przypisków figurujących w aktach stanu cywilnego: 
•urodzenie dziecka - przypisek w Akcie Małżeństwa,
•zgon - przypisek w Akcie Urodzenia, 
•zawarcie małżeństwa - przypisek w Akcie Urodzenia
5.Omówienie problematyki wzmianek występujących w aktach stanu cywilnego wraz z przykładami ich tłumaczeniem.
6.Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, a rejestracja przypisków o zgonie. Przedstawienie przykładowych godzin urodzeń w aktach urodzeń jako ćwiczenie odczytywania pisma gotyckiego.
7.Zaproszenie do dyskusji i pytań.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Urzędów Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności, zajmujących się archiwum niemieckim, jak również dla osób zainteresowanych tłumaczeniem aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim, lub zaczynających pracę na stanowisku związanym z dokumentami niemieckimi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Absolwentka Filologii Germańskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie Administracji i Zarządzania. Uczestniczka kursów prowadzonych w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu z zakresu pisma neogotyckiego. Posiada również uprawnienia dotyczące archiwizacji dokumentów potwierdzone ukończonym kursem II stopnia szkolenia prowadzonego przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do  8 maja 2024 r.