• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybrane zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najczęściej pojawiające się problemy związane z rejestracją stanu cywilnego, a w szczególności z postępowaniem z aktami stanu cywilnego, czy wydawaniem dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym najbardziej aktualnych i budzących wątpliwości zagadnień z zakresu rejestracji stanu cywilnego z uwzględnieniem zmian legislacyjnych. Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w USC, wysoko oceniany za trafność przekazu i zwięzły język, szczegółowo omówi zagadnienia związane z problematyką zmiany imienia i nazwiska, czy migracji aktów stanu cywilnego. Uwagę skupi na praktycznych aspektach omawianych zagadnień, kwestiach problemowych oraz aktualnym orzecznictwie. Tematyka zajęć będzie uwzględniała zmiany przepisów, w tym nowelizację k.p.a., mającą wpływ na wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska.

Zajęcia będą miały praktyczny wymiar, zostaną wzbogacone wybranymi kazusami, a także przykładami, pochodzącymi z wieloletniej pracy eksperta.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy w zakresie stosowania przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego w zakresie m. in. zmiany imienia i nazwiska, wydawania dokumentów z rsc.
 • Omówienie wybranych problemów dotyczących bieżącej pracy w urzędach stanu cywilnego dotyczących migracji akt.
 • Przegląd wybranego orzecznictwa z zakresu tematyki szkolenia.
 • Możliwość konsultacji, podczas zajęć, kwestii problemowych z doświadczonym ekspertem.
 • Wskazanie:
 • Czym są „ważne powody”, pozwalające na zmianę imienia lub nazwiska?
 • Kto może być stroną w postępowaniu o zmianę imienia lub nazwiska? Co w przypadku dzieci?
 • Jak prawidłowo dołączyć wzmiankę dodatkową o zmianie imienia i nazwiska do BUSC?
 • Jak właściwie sprostować lub uzupełnić akt stanu cywilnego?
 • Co to jest „interes prawny” i kiedy można się na niego powołać?
 • Kiedy można wydać odpis asc?
 • Czym różni się wykonalność od ostateczności decyzji? Jakie niesie skutki?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiana imion i nazwisk w oparciu o przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz uznawanie orzeczeń o zmianie imienia i nazwiska, dokonanych przez obywatela polskiego za granicą z uwzględnieniem ostatnich zmian k.p.a. oraz najnowszych orzeczeń sądowych:

 • strona w postępowaniu o zmianę imienia i nazwiska,
 • „ważne powody” do zmiany imienia/nazwiska na przykładzie wybranego orzecznictwa,
 • wyrażenie zgody przez drugiego rodzica na zmianę imienia/nazwiska małoletniego dziecka oraz dziecka, które ukończyło 13 lat,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • wykonalność, a ostateczność decyzji o zmianie imienia i nazwiska,
 • odwołanie od decyzji o ZIN, samokontrola organu I instancji, cofnięcie odwołania,
 • automatyczne uznawanie orzeczeń o zmianie imienia i nazwiska, wydanych po 1 lipca 2009 r. i dokonanych przez obywatela polskiego za granicą w oparciu o przepisy kpc,
 • zmiana imienia/nazwiska – „sprawa cywilna”,
 • dołączenie wzmianki dodatkowej o zmianie imienia i nazwiska do aktu stanu cywilnego w rejestrze BUSC,
 • aktualizacja rejestru PESEL.

2. Migracje aktów:

 • przenoszenie aktów do rejestru stanu cywilnego,
 • dołączanie wzmianek dodatkowych i przypisków,
 • umieszczanie informacji w adnotacjach.

3. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego:

 • wydawanie odpisów i zaświadczeń, w tym zaświadczeń o stanie cywilnym, forma odmowy,
 • pojęcie interesu prawnego w świetle najnowszych orzeczeń sądowych.

4. Zmiany w aktach stanu cywilnego:

 • sprostowanie aktu stanu cywilnego,
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • omówienie wybranych orzeczeń sądów w zakresie zmian w aktach stanu cywilnego,
 • sprostowanie i uzupełnienie aktów przekazanych do Archiwum Państwowego.

5. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy USC.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2006 r. z-ca kierownika USC, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w jednym z dużych miast. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2001-2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 2 listopada 2023 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.