• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybrane zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Migracje aktów, wydawanie dokumentów – praktyczne stosowanie przepisów

W przypadku zgłoszenia do 24 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najczęściej pojawiające się problemy związane z rejestracją stanu cywilnego, a w szczególności z postępowaniem z aktami stanu cywilnego, czy wydawaniem dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przedstawimy praktyczne zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w tym m. in. kwestie migracji aktów oraz wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego.

Tematyka zajęć będzie uwzględniała zmiany przepisów oraz najnowsze orzecznictwo. Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w USC, omówi także kwestie związane z elektroniczną kartą urodzenia oraz kartą zgonu. Zajęcia będą miały charakter praktyczny, wzbogacone zostaną wybranymi orzeczeniami, kazusami i przykładami pochodzącymi z wieloletniej pracy eksperta.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy w zakresie stosowania obowiązujących przepisów w zakresie migracji aktów czy wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego.
  • Omówienie wybranych problemów związanych z bieżącą pracą w urzędach stanu cywilnego.
  • Przegląd wybranego orzecznictwa dotyczącego problematyki szkolenia.
  • Możliwość konsultacji, podczas zajęć, kwestii problemowych z doświadczonym ekspertem, praktykiem.
  • Wskazanie:
  • Jak przenosić akty do rejestru stanu cywilnego?
  • Jak dołączać wzmianki i przypiski? Jak wydawać odpisy?
  • Jak wydawać dokumenty z akt zbiorowych?
  • Czym jest interes prawny?
  • Co z kwestią pełnomocnictwa? Kiedy i jaką opłatę należy za nie pobrać?
zwiń
rozwiń
Program

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru karty zgonu:
• elektroniczna karta urodzenia/karta martwego urodzenia,
• nowy wzór karty zgonu.
2. Migracje aktów:
• przenoszenie aktów do rejestru stanu cywilnego,
• dołączanie wzmianek dodatkowych i przypisków,
• umieszczanie informacji w adnotacjach.
3. Wysyłanie i realizacja zleceń.
4. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego:
• wydawanie odpisów i zaświadczeń, w tym zaświadczeń o stanie cywilnym, forma odmowy,
• pojęcie interesu prawnego,
• pełnomocnictwa i opłaty od pełnomocnictwa.
5. Inne niż przewidziane w art. 44 formy udostępniania informacji przez kierownika urzędu stanu cywilnego:
• wydawanie dokumentów z akt zbiorowych,
• zwrot dokumentów stanowiących akta zbiorowe - art. 26 ust. 2 i art. 138 p.a.s.c.,
• wynoszenie akt zbiorowych poza urząd stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2006 r. z-ca kierownika USC, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w jednym z dużych miast. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2001-2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 24 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 czerwca 2024 r