• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych w związku z aplikacją mObywatel. Mdowód jako nowy dokument tożsamości. Udostępnianie danych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Wydawanie zaświadczeń

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 8 marca br. cena wynosi: 409 PLN netto/os.

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostanie zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące zmiany ustawy o dowodach osobistych.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 29 grudnia 2023 r. obowiązują istotne zmiany dotyczące wydawania i odbioru dowodu osobistego, zgłaszania utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu tego dokumentu w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r.
Na szkoleniu uzyskacie Państwo wiedzę dotyczącą aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o dowodach osobistych, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Przedstawione i omówione zostaną nowe rozwiązania prawne oraz ich praktyczny wpływ na wykonywane przez organy gminy obowiązki w zakresie wydawania dowodów osobistych.
Zajęcia poprowadzi wieloletni ekspert w FRDL, realizująca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i nabycie kompetencji w zakresie wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, którego przepisy obowiązują od 29 grudnia 2023 r.
• Uzupełnienie informacji oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów dotyczących stosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych, w celu uniknięcia błędów przy:
- udostępnianiu danych z RDO, 
- udostępnianiu dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
- wydawaniu zaświadczeń na podstawie ustawy o dowodach osobistych.
• Zapoznanie z orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie problematyki zajęć.
• Możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1.  Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu:
a. zmiany w sposobie wnioskowania o dowód osobisty;
b. możliwości ubiegania się o dowód osobisty za pomocą e-usługi dla obywateli powyżej 12. roku życia;
c. zmiana sposobu odbioru dowodu osobistego.
2.  M-Dowód – nowy dokument tożsamości.
3.  Planowane zmiany w ustawie o dowodach osobistych.
4.  Działanie przez pełnomocnika na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.
5.  Udostępnianie danych z RDO, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wydawanie zaświadczeń:
a. podstawy prawne udostępniania danych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
b. podstawy prawne wydawania zaświadczeń;
c. udostępnianie danych Rejestru Dowodów Osobistych;
d. udostępnianie dokumentacji z kopert dowodowych;
e. wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych;
f. legitymacja procesowa wnioskodawcy – różnice w udostępnianiu danych, udostępnianiu dokumentacji związanej z dowodami osobistymi a wydaniu zaświadczenia;
g. działanie przez pełnomocnika (procedura, opłaty, zwolnienia);
h. złożenie wniosku, weryfikacja kompletności wniosku – braki formalne a braki fiskalne;
i. odmowa udostępnienia danych i odmowa wydania zaświadczenia – omówienie różnic;
j. stosowanie k.p.a. do spraw z zakresu udostępniania danych, dokumentacji i wydawania zaświadczeń.
6.  Najczęstsze nieprawidłowości i problemy.
7.  Orzecznictwo sądów administracyjnych w powyższym zakresie – przykładowe wyroki.
8.  Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, realizujący zadania zlecone z zakresu ustawy o dowodach osobistych, pracownicy administracji publicznej, w tym osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą klienta w zakresie pracy z aplikacją m-Obywatel, sekretarze, wszyscy zainteresowani poznaniem funkcjonalności aplikacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w urzędzie wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, czy k.p.a.). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst dotyczące spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów. Jej zajęcia są wysoko oceniane przez uczestników szkoleń.  

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 marca br. cena szkolenia wynosi: 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 marca 2024 r.