• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Najważniejsze wnioski. Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w praktyce. Jak uniknąć błędów, tworząc dokumenty zamówienia? Śląskie Forum Zamówień Publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach: I dnia 11:00-17.00; drugiego dnia 9.30 – 14.00

Ważne informacje o szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych działającego przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki w Katowicach.
Cele działania Śląskiego Forum Zamówień Publicznych to: podnoszenie poziomu wiedzy, doskonalenie umiejętności osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach budżetowych, spółkach komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum. W ramach działających forów gościmy przedstawicieli organów nadzoru, kontroli, przedstawicieli instytucji naukowych, ekspertów i praktyków. Fora to wyjątkowa przestrzeń do pracy nad aktualnością prawa oraz inicjowania jego zmian.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA oraz w danych kontaktowych poniżej oferty.
Przedmiotem proponowanych zajęć jest omówienie najczęściej popełnianych przez zamawiających błędów przy udzielaniu zamówień publicznych oraz omówienie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Szkolenie stanowi dobrą okazję do dyskusji pomiędzy uczestnikami i odpowiedzi na najtrudniejsze i najczęściej pojawiające się pytania na etapie przygotowywania i realizowania zamówienia publicznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szczegółowe, praktyczne omówienie najtrudniejszych zagadnień stwierdzanych podczas kontroli a związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych .
  • Omówienie najczęstszych pojawiających się błędów przy udzielaniu zamówień publicznych.
  • Szczegółowe omówienie przygotowania SWZ na przeprowadzenie postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
  • Praktyczne spojrzenie na wskazywane warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny złożonych ofert.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Obszary najwyższego ryzyka w zamówieniach publicznych w oparciu o najciekawsze przykłady z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  2. Opis przedmiotu zamówienia – case study - najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy.
  3. Warunki udziału w postępowaniu – jak ocenić, czy warunek jest proporcjonalny i nie ogranicza konkurencji.
  4. Jakie kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty można postawić w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych?
  5. Na co zwrócić uwagę tworząc projektowane postanowienia umowne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, kierownicy wydziałów zamówień publicznych oraz jednostek i wydziałów inwestycji, osoby odpowiedzialne za przygotowanie postępowania na udzielenie zamówienia na roboty budowlane, osoby odpowiedzialne za wkład merytoryczny opisu przedmiotu zamówienia oraz osoby przeprowadzające audyty i kontrole udzielanych zamówień publicznych na roboty budowlane, a także do wykonawcy robót budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Starszy inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, który specjalizuje się w kontroli zamówień publicznych. W latach 2009 – 2010 był autorem i koordynatorem kontroli koordynowanej w zakresie zamówień publicznych przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe. Autor szkolenia jest uznanym publicystą i stałym współpracownikiem periodyka „Zamówienia Publiczne – Doradca”.

Trener 2 - Radca prawny, ekspert ds. prowadzenia procesów inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami, wykładowca, szkoleniowiec i autorka publikacji, partner w Square Advisory Kancelaria Prawna, członek OSKZP. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, praktyk. Świadczy pomoc prawną na rzecz zarówno zamawiających, jak i wykonawców z różnych sektorów gospodarki (branża budowlana, gospodarka odpadami, projektowanie, nadzór, utrzymanie dróg, dostawy). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań odwoławczych przed KIO oraz postępowań skargowych. Doradza stronom również na etapie wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych, w tym ocenia zasadność dokonywania zmian w zawartych umowach. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz gospodarki odpadami, jak również uczestniczy jako prelegent w konferencjach branżowych dotyczących tych zagadnień. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w Hotelu Skalite, Szczyrk, ul. Krokusów 4.

Cena: członkowie ŚFZP w ramach składki pozostałe osoby 960 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Udział tylko w części merytorycznej (bez noclegu i kolacji) 690 zł netto/os. Dopłata do noclegu w pokoju jednoosobowym 110 zł netto/os.

Cena zawiera: Udział w profesjonalnym szkoleniu z możliwością zadawania pytań,
Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej, Nocleg w pokoju dwuosobowym,
Wyżywienie – śniadania, 2 obiady, kolacja uroczysta,
Certyfikat ukończenia szkolenia.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 maja 2024 r.