• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Akademia zamówień publicznych. Jak udzielać zamówień publicznych krok po kroku

Program i karta zgłoszenia

Kurs w dniach: 15,16,22,23 czerwca 2023 r.

1299 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 28 kwietnia br.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na czterodniowy kurs z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w 4 dniowym Webinarium, którego celem wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą na obsługę i prowadzenie procedury zamówień publicznych na najwyższym poziomie.
Ważnym punktem Kursu jest nie tylko omówienie i analiza przepisów prawnych ale także wskazanie ich zastosowania w praktyce. Dlatego też po części teoretycznej zajęć zaplanowaliśmy całodniowe ćwiczenia praktyczne.
Każdego dnia będą mieć Państwo możliwość skonsultowania problematycznych i trudnych dla Państwa zagadnień.
Kurs został przygotowany we współpracy i prowadzany będzie przez praktyków, którzy w sposób przystępny i zrozumiały przekazują wiedzę oraz gwarantują możliwość konsultacji po jego zakończeniu. Są to eksperci którzy od wielu lat współpracują z FRDL, ich szkolenia cieszą się dużą popularnością oraz są bardzo wysoko oceniane przez uczestników szkoleń, zdobywając najwyższe oceny.
Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyzwaniem zarówno dla osób zaangażowanych już w udzielanie zamówień, jak i dla osób początkujących w tym obszarze. 
 Proponujemy Państwu udział w 4 dniowym szkoleniu "Akademia Zamówień”, którego przedmiotem jest kompleksowe przedstawienie zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z przepisów. Podczas zajęć krok po kroku w przystępny sposób omówimy procedury udzielania zamówienia, meandry stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i czytelnie wyjaśnimy działania, jakie należy podejmować ogłaszając postępowanie o zamówienie w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonego.
• Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:
- Udział w kursie daje uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie realizacji zamówień publicznych.
- A także uczestnik będzie potrafił oszacować wartość podstawowych zamówień publicznych, sporządzić kluczową dokumentacje zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane oraz uwzględnić w niej główne nakazy i zakazy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
• Uczestnicy biorąc udział w Akademii:
- Zdobędą wiedzę i umiejętności na temat tworzenia rocznego planu postępowań o zamówienia publiczne, szacowania wartości zamówień publicznych, sporządzania dokumentacji zamówienia na dostawy i usługi wraz z uwzględnieniem nakazów i zakazów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zostaną zapoznani z prawami i obowiązkami leżącymi po stronie Wykonawcy i Zamawiającego, co pozwoli uniknąć nieprawidłowości w codziennej pracy.
- Zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie realizacji zamówień publicznych. 
- Przećwiczą praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych. 
- Będą mieli możliwość konsultacji z trenerem oraz uczestnikami spotkania.
 

zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 15 czerwca 2023 r.
CZĘŚĆ I. JAK ZAPLANOWAĆ ZAMÓWIENIE I OSZACOWAĆ JEGO WARTOŚĆ?

1.  Ustalanie szacunkowej wartości zamówienia:
• Prawidłowa segregacja zamówień,
• Prawidłowa agregacja zamówień,
• Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia Wartość zamówienia na roboty budowlane,
• Wartość zamówienia na dostawy i usługi,
• Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień,
• Ustalanie wartości zamówień powtarzających się lub podlegających wznowieniu,
• Ustalanie wartości zamówień wieloletnich,
• Ustalanie wartości zamówień warunkowych,
• Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach,
• Wartość zamówień o charakterze dodatkowym lub uzupełniającym,
• Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego,
• Szacowanie wartości zamówienia a projektowane klauzule waloryzacyjne,
• Szacowanie wartości zamówienia a projektowane zamiany umowy o zamówienia publiczne,
• Szacowanie wartości zamówienia a opcje.
2.   Dokumentowanie szacowania wartości zamówienia:
• Rozeznanie rynku,
• Dokumenty źródłowe,
• Dokumentowanie szacunkowej wartości zamówienia w robotach budowalnych.
3. Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE:
• Ustalanie wartości zamówień w obrębie projektu,
• Ustalanie wartości zamówień w przy realizacji różnych projektów,
• Ustalanie wartości zamówień finansowanych w ramach projektu oraz finansowanych ze środków własnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kurs kierujemy do osób zatrudnionych w JST lub pracowników, którzy zaczynają swoją pracę w zakresie zamówień publicznych albo chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu PZP.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt na Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników. Moduł I i III

Trener 2 - pracowniczka samorządowa od 1995 roku. wieloletnia praktyczka z doświadczeniem pracy w różnych instytucjach kultury i urzędach. realizowała duże projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju a także projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 2014-2020. Oraz uczestniczyła w projektach w ramach Programu Rozwój infrastruktury. Na stałe związana z jedną z największych instytucji kultury na Śląsku. która realizuje działania z szeroko pojętej działalności zarówno kulturalnej jak i artystycznej. Posiada doświadczenie z zakresu udzielania zamówień publicznych nie tylko w obszarze postępowań klasycznych ale również specyficznych zamówień związanych z organizacją dużych wydarzeń kulturalnych czy zakupu. W codziennych działaniach spotyka się ze specyfiką i problematyką związaną z udzielaniem zamówień. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych oraz ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Moduł II i IV

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1299 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 28 kwietnia br., Cena 1499 PLN netto/os. przy zgłoszeniu od 29 kwietnia br. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r.