• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowe wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027. Konsekwencje dla procedury udzielania zamówienia publicznego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie przybliży Państwu tematykę nowych wytycznych kwalifikowalności w okresie finansowania 2021-2027 oraz ich wpływ na procedurę udzielania zamówień publicznych. W nowym okresie programowania zamawiający będzie zobowiązany do zmiany dotychczasowych procedur w kilku aspektach zamówienia publicznego – podczas zajęć przedstawimy Państwu te procedury i wskażemy rozwiązania ułatwiające ich zmianę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027, które obowiązują od dnia 25 listopada 2022 r.
  • Zapoznanie ze zmianami dla procedury udzielania zamówień publicznych, które wprowadzają nowe wytyczne w tym: rezygnację z procedury rozeznania rynku, zmiany sposobu badania konfliktu interesów, doprecyzowania reguł badania rażąco niskiej ceny, doprecyzowania sposobu liczenia terminów składania ofert oraz jedną z najistotniejszych zmian jaką jest wprowadzenie tzw. elektronizacji procedury wyboru wykonawcy.
  • Poznanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości w zakresie prowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w świetle nowych przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rezygnacja z procedury rozeznania rynku.
2. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia.
3. Nowe reguły badania konfliktu interesów.
4. Opis przedmiotu zamówienia – zakaz używania znaków towarowych w świetle taryfikatora korekt.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
6. Kryteria oceny ofert.
7. Sposób liczenia terminów składania ofert nowych wytycznych a opinia prawna UZP z 2019 r.
8. Nowe reguły badania rażąco niskiej ceny.
9. Zasada konkurencyjności:
• Wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności.
• Progi kwotowe stosowania zasady konkurencyjności.
• Wymogi dotyczące treści zapytania ofertowego.
• Ogłoszenie postępowania w bk2021.
• Obowiązkowa komunikacja elektroniczna w ramach zasady konkurencyjności.
• Zmiany dokumentów postępowania.
• Informacja o wyniku postępowania.
• Protokół.
10. Umowy:
• Skutki uchylenia się od zawarcia umowy.
• Forma umowy.
• Zmiany umów.
11. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów zamówień publicznych, pracownicy merytorycznie przygotowujący postępowanie o udzielania zmówienia publicznego, pracownicy odpowiedzialni za realizację projektów finansowanych ze środków unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii prawnej oraz w Kancelarii Zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 marca 2023 r.