• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych na przełomie roku 2023 i 2024. Procedury, dokumenty, planowanie zamówień oraz sprawozdania z udzielonych zamówień

online
Potwierdzone

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące zamówień publicznych w placówkach oświatowych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Realizacja zamówień publicznych w placówkach oświatowych wymaga znajomości szeregu wymagań i obowiązków wskazanych w ustawach czy rozporządzeniach. Często praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie, a następnie realizacja takich postępowań w procedurach do i powyżej 130 000 zł to spore wyzwanie organizacyjne. Można je jednak znacznie uprościć. Jak to zrobić i na co zwrócić uwagę podpowiemy na szkoleniu, na które pragniemy Państwa zaprosić. Udzielimy na nim wielu praktycznych podpowiedzi i wskazówek, opartych na przykładach za zakresu oświaty, odpowiemy na pytania i przekażemy praktyczne materiały szkoleniowe, zawierające wzory procedur i dokumentów. Podpowiemy, jak prawidłowo obliczyć wartość zamówienia, jak przygotować postępowanie oraz jak je realizować. Przeanalizujemy krok po kroku również jak wygląda procedura planowania oraz przygotowania sprawozdania z udzielonych zamówień.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu prowadzenia postępowań o wartości poniżej 130 000 zł oraz tych objętych trybami zamówień publicznych.
• Poznasz wymagania i obowiązki związane z planowaniem zamówień i planowaniem postępowań nałożone na Zamawiającego przepisami ustawy pzp.
• Zapoznasz się z procedurą przygotowania sprawozdania z udzielonych zamówień.
• Poznasz wskazówki sposobów postępowania i najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości z zakresu procedury udzielania i realizacji zamówień publicznych przez placówki oświatowe i organy je prowadzące.
• Zapoznasz się z najważniejszymi składnikami postępowań w powiązaniu z dokumentacją, regulaminami i schematem postępowania. Otrzymasz przykładowe dokumenty, zaproszenie, regulamin zamówień publicznych w postępowaniach o wartości poniżej 130 000 zł.
• Otrzymasz odpowiedzi na szereg pytań, które rodzą się w związku z stosowaniem ustawy pzp, ustawy o finansach publicznych oraz innych regulacji prawnych dotyczących udzielania zamówień publicznych w jednostkach oświatowych.
• Dowiesz się:
- W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowania i na jakie regulacje prawne należy zwrócić uwagę.
- Czy placówka oświatowa (Zamawiający) ma obowiązek przygotować sprawozdanie z udzielonych zamówień, gdy rocznie wydaje jedynie np. 20 000 zł?
- W jaki sposób planować zamówienie i ustalić wartość zamówienia w przypadku artykułów żywnościowych czy biurowych?
- W jaki sposób planować zamówienia w swojej jednostce mając różne źródła finansowania?
- Czy w postępowaniach o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł stosujemy przepisy ustawy pzp?
- W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji i na jakie regulacje prawne zwrócić uwagę?
- Na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu sprawozdania z udzielonych zamówień - portal e-Zamówienia? Gdzie popełnia się błędy? Czego nie ujmuje się w sprawozdaniu?

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dniu prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2023.
2. Przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia.
• Obliczenie wartości zamówienia zgodnie z ustawą pzp.
• Ustalenie wartości – granica ryzyka i parametry możliwych nieprawidłowości.
• Planowanie zamówień – w jakim zakresie czasu i asortymentu?
• Planowanie zamówień – przykłady dla dostaw i usług. Proponowany schemat postępowania.
• Aktualizacja obliczonej wartości zamówienia.
• Przykładowe rozwiązania „ułatwiające życie” przy obliczeniu wartości zamówienia.
• Opinie, interpretacje, komentarze, fragmenty rozstrzygnięć KIO, itd.
3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania – ważne punkty oraz dokumentacja.
• Regulaminy – zarządzenia w systemie zamówień o wartości poniżej 130 000 zł. Przykład i omówienie wybranych elementów regulacji.
• Zaproszenie do złożenia oferty w przykładowej procedurze zapytania ofertowego w oparciu o regulamin (zarządzenie) w systemie zamówień o wartości poniżej 130 000 zł. Przykładowe rozwiązanie.
• Dokumentacja z postępowania o wartości poniżej 130 000 zł. Przykładowe rozwiązanie.
• Postępowanie o wartości powyżej 130 000 zł w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1). Dokumentacja (SWZ, załączniki, protokół postępowania, schemat postępowania - czynności, zestawienie regulacji prawnych).
4. Sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2023 roku.
• Obowiązek przygotowania sprawozdania bez względu na wartość zrealizowanych zleceń, umów.
• Wymagania dotyczące sprawozdania – rozporządzenie i portal e-Zamówienia.
• Przygotowanie się do wypełnienia zestawień tabelarycznych. Zebranie danych.
• Sumowanie zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.
• Zestawienia trybów opartych na ustawie pzp (wartość zamówienia równa lub powyżej 130 000 zł).
• Uwagi praktyczne – lista błędów i możliwość dokonania korekty.
5. Panel dyskusyjny – pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy szkół, pracownicy merytoryczni placówek oświatowych, organów prowadzących i jednostek obsługujących oświatę realizujący zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień, członkowie komisji przetargowych, jednostki nadzorujące.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku, doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, a także w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku prowadzi średnio w roku ok. 110 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) jest prowadzone od 29 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 stycznia 2024 r.