• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne przygotowanie zamówienia publicznego na sprzęt i usługi informatyczne

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące branży IT w zamówieniach publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest - w sposób kompleksowy – wskazanie jak skutecznie zarządzać procesem zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na sprzęt i usługi informatyczne – tzw. zamówień z branży IT. Podczas zajęć:
• Wyjaśnimy definicje prawne oraz prawa i obowiązki stron postępowania.
• Przedstawimy praktyczne aspekty prowadzenia postępowań, w tym na tworzenie wewnętrznych regulacji, planowanie postępowań oraz zrozumienie zasad udzielania zamówień publicznych.
• Omówimy szczegółowo różnice proceduralne między postępowaniami poniżej i powyżej progów unijnych, z wyjaśnieniem trybów podstawowych oraz dokumentacji zamówień.
• Wskażemy, jak przygotować, przeprowadzić i dokumentować postępowania o udzielenie zamówienia, jak zarządzać umowami i stosować obowiązkowe zapisy.
• Przeanalizujemy środki ochrony prawnej oraz transparentność komunikacji i raportowania w procesach zamówień publicznych.
Szkolenie to jest polecane dla każdego, kto jest zaangażowany w procesy zamówień publicznych w branży technologicznej, od pracowników administracji po dostawców usług IT. Zagadnienia omawiać będziemy będą pod kątem procedury zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu aktualnych przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych i ich zastosowania w branży IT.
• Zdobędziesz praktyczne umiejętności potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego w IT.
• Poznasz zasady analizy i oceny ofert oraz nabędziesz umiejętności badania, analizy i oceny ofert zgodnie z prawem.
• Poznasz najlepsze praktyki w zakresie zawierania i zarządzania umowami w kontekście zamówień publicznych.
• Nauczysz się prawidłowego dokumentowania wszystkich etapów postępowania zamówień publicznych.
• Dowiesz się:
- Jak efektywniej przygotowywać i przeprowadzać zamówienia publiczne, redukując ryzyko błędów i opóźnień?
- Jak stosować przedmiotowe przepisy w celu minimalizacji ryzyka prawnych i finansowych związanych z procesem zamówień publicznych?
- Jak tworzyć wewnętrzne regulacje i stosować się do obowiązujących trybów postępowania?
- Jak opracowywać oferty, które spełniają wymagania prawne i są atrakcyjne dla zamawiających?
- Jakie są środki ochrony prawnej ochrony prawnej dostępne dla zamawiających i wykonawców, co pozwoli uczestnikom na skuteczne dochodzenie swoich praw w procesie zamówień publicznych?

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do Ustawy Prawo zamówień Publicznych.
• Przegląd definicji ustawowych i ich znaczenie.
• Prawa i obowiązki zamawiającego w świetle nowych przepisów.
2. Podstawy nowego prawa zamówień publicznych i regulacje wewnętrzne.
• Stworzenie i funkcja regulaminu zamówień, jako „instrukcji zamawiającego”.
• Zasady udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw i usług w branży IT.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.
• Wyjaśnienie różnic proceduralnych poniżej i powyżej progów unijnych.
• Omówienie trybów podstawowych i pozostałych z uwzględnieniem charakteru zamówień na dostawy i usługi w branży IT.
• Przygotowanie dokumentów zamówienia oraz wskazanie kluczowych zapisów w dokumentach zamówienia związanych z dostawami i usługami z branży IT.
• Czynności podejmowane w toku postępowania.
• Komunikacja i negocjacje w procesie zamówień z uwzględnieniem trybów wielostopniowych w zakresie zakupu usług i oprogramowania.
• Analiza i ocena ofert, odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy, wybór oferty.
4. Zawieranie umów o zamówienie publiczne.
• Obowiązkowe zapisy umowy i ich znaczenie.
• Raportowanie z realizacji umowy – wymogi i praktyki. Wyciąganie wniosków do przygotowywania kolejnych postępowań.
5. Środki ochrony prawnej.
• Środki ochrony prawnej dostępne w nowej ustawie – kiedy i jak z nich korzystać?
6. Dokumentowanie postępowania.
• Protokół z postępowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Pracownicy administracji publicznej: Wydziały Zamówień Publicznych, Wydziały Informatyki, Wydziały Prawne, Wydziały Kontroli Wewnętrznej oraz Wydziały Strategii i Rozwoju; osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, doradcy prawni, specjaliści ds. IT, kontrolerzy wewnętrzni oraz menedżerowie projektów.
• Pracownicy firm prywatnych: osoby odpowiedzialne za przetargi w firmach z sektora IT, które chcą zrozumieć mechanizmy i wymogi przetargów publicznych oraz przygotować się do składania ofert na przetargi publiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture, Doctor of Business Administration oraz Doctor of Laws – Prawo w biznesie. Uznany specjalista z wieloletnim, 25-letnim doświadczeniem z zakresu prawa zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa informatycznego. Rocznie prowadzi około 70 szkoleń, działając, jako trener w renomowanych centrach szkoleniowych w Polsce. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach na studiach podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych. Posiada rozległą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301, ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management i jest członkiem międzynarodowej grupy eksperckiej Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Jest autorem wielu artykułów i opracowań poświęconych technologii teleinformatycznych, cyberbezpieczeństwu, kryptografii oraz zamówień publicznych. Wśród jego publikacji znajdują się m.in.: "The Influence of Trainable Theory on Robotics", "Deconstructing Digital-to-Analog Converters Using Bet". Jest współautorem książek dotyczących Microsoft Dynamics 365. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy jest częstym gościem na konferencjach i seminariach, gdzie dzieli się swoją wiedzą z innymi specjalistami z branży.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2024 r.