• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne aspekty realizacji zamówień na sprzęt komputerowy

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące branży IT w zamówieniach publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowy przegląd procesów związanych z zamówieniami publicznymi w sektorze IT – na sprzęt komputerowy: analiza kluczowych kroków przygotowawczych, interpretacji przepisów – w oparciu o odwołanie do najnowszych zmian w Pzp, jak również rekomendacji od Prezesa UZP oraz najlepszych praktyk w zakresie przygotowania i realizacji przetargów w branży IT. Podczas zajęć:
• Omówimy definicje prawne oraz prawa i obowiązki stron postępowania.
• Przedstawimy praktyczne aspekty prowadzenia postępowań, w tym tworzenie wewnętrznych regulacji, planowanie postępowań oraz zrozumienie zasad udzielania zamówień publicznych.
• Wyjaśnimy różnice proceduralne między postępowaniami poniżej i powyżej progów unijnych, z wyjaśnieniem trybów podstawowych oraz dokumentacji zamówień.
• Wskażemy, jak przygotować, przeprowadzić i dokumentować postępowania o udzielenie zamówienia, jak zarządzać umowami i stosować obowiązkowe zapisy.
• Przeanalizujemy środki ochrony prawnej oraz transparentność komunikacji i raportowania w procesach zamówień publicznych.
Szkolenie to jest polecane dla każdego, kto jest zaangażowany w procesy zamówień publicznych w branży technologicznej, od pracowników administracji po dostawców usług IT. Zagadnienia omawiać będziemy pod kątem procedury zamówień publicznych ze wskazanie konkretnych narzędzi i metod, które pomogą unikać typowych pułapek i błędów w procesie przetargowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu aktualnych przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych i ich zastosowania w branży IT.
• Zdobędziesz praktyczne umiejętności potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego w IT.
• Poznasz zasady analizy i oceny ofert oraz nabędziesz umiejętności badania, analizy i oceny ofert zgodnie z prawem.
• Poznasz najlepsze praktyki w zakresie zawierania i zarządzania umowami w kontekście zamówień publicznych.
• Nauczysz się prawidłowego dokumentowania wszystkich etapów postępowania zamówień publicznych.
• Dowiesz się:
- Jak efektywniej przygotowywać i przeprowadzać zamówienia publiczne, redukując ryzyko błędów i opóźnień?
- Jak stosować przedmiotowe przepisy w celu minimalizacji ryzyka prawnych i finansowych związanych z procesem zamówień publicznych?
- Jak tworzyć wewnętrzne regulacje i stosować się do obowiązujących trybów postępowania?
- Jak opracowywać oferty, które spełniają wymagania prawne i są atrakcyjne dla zamawiających?
- Jakie są środki ochrony prawnej dostępne dla zamawiających i wykonawców, co pozwoli uczestnikom na skuteczne dochodzenie swoich praw w procesie zamówień publicznych?

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do zamówień w dziedzinie IT:
• Kluczowe kroki przygotowawcze zgodnie z nowym Pzp.
• Unikanie pułapek: rekomendacje od Prezesa UZP.
2. Podstawy Ustawy o Zamówieniach Publicznych i Wytyczne w Zakresie IT:
• Wytyczne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zamówień IT.
• Kluczowe zasady udzielania zamówień publicznych w obszarze IT.
3. Etap przygotowania postępowania:
• Analiza przedmiotu zamówienia.
• Definiowanie kryteriów oceny składanych ofert.
• Określenie warunków uczestnictwa w przetargu.
• Analiza i identyfikacja kluczowych potrzeb oraz wymagań.
• Szczegółowe sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
• Wybór właściwych środków dowodowych dotyczących przedmiotu.
• Uwzględnienie wymogów bezpieczeństwa cybernetycznego dla systemów IT.
• Metody szacowania wartości zamówień w sektorze IT.
4. Wybór odpowiedniego trybu postępowania:
• Przewodnik po trybach.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
• Zasady proporcjonalności i ich stosunek do przedmiotu zamówienia.
• Znaczenie doświadczenia i kwalifikacji kadrowych w IT.
6. Kryteria wyboru:
• Kryteria umożliwiające ocenę równoważności ofert.
• Kluczowe kryteria oceny złożonych propozycji.
7. Umowa: aspekty praktyczne:
• Elastyczność w aktualizacji umów: najlepsze praktyki.
• Zabezpieczenie wykonania w praktyce.
8. Studia przypadków z realizacji zamówień na sprzęt IT:
• Omówienie przykładowych realizacji zamówień na komputery, serwery, macierze, wybrany sprzęt sieciowy.
• Analiza przypadków: sukcesy i trudności.
• Najlepsze praktyki i rekomendacje, w tym zapisy umowne.
9. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Pracownicy administracji publicznej: Wydziały Zamówień Publicznych, Wydziały Informatyki, Wydziały Prawne, Wydziały Kontroli Wewnętrznej oraz Wydziały Strategii i Rozwoju; osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, doradcy prawni, specjaliści ds. IT, kontrolerzy wewnętrzni oraz menedżerowie projektów.
• Pracownicy firm prywatnych: osoby odpowiedzialne za przetargi w firmach z sektora IT, które chcą zrozumieć mechanizmy i wymogi przetargów publicznych oraz przygotować się do składania ofert na przetargi publiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture, Doctor of Business Administration oraz Doctor of Laws – Prawo w biznesie. Uznany specjalista z wieloletnim, 25-letnim doświadczeniem z zakresu prawa zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa informatycznego. Rocznie prowadzi około 70 szkoleń, działając, jako trener w renomowanych centrach szkoleniowych w Polsce. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach na studiach podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych. Posiada rozległą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301, ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management i jest członkiem międzynarodowej grupy eksperckiej Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Jest autorem wielu artykułów i opracowań poświęconych technologii teleinformatycznych, cyberbezpieczeństwu, kryptografii oraz zamówień publicznych. Wśród jego publikacji znajdują się m.in.: "The Influence of Trainable Theory on Robotics", "Deconstructing Digital-to-Analog Converters Using Bet". Jest współautorem książek dotyczących Microsoft Dynamics 365. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy jest częstym gościem na konferencjach i seminariach, gdzie dzieli się swoją wiedzą z innymi specjalistami z branży.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 czerwca 2024 r.