• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne dla początkujących. Praktyczne aspekty postępowania

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do  25 czerwca br. cena wynosi 689 zł netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyzwaniem dla osób zaangażowanych już w udzielanie zamówień, ale szczególnie dla osób początkujących w tym obszarze. Podczas proponowanego szkolenia w przystępny sposób, krok po kroku omówimy podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem zajęć będzie również analiza realnie występujących sytuacji wraz ze wskazaniem ich praktycznych rozwiązań uwzględniające specyfikę zamówień publicznych oraz zgłaszane przez uczestników pytania i wątpliwości. Biorąc udział w szkoleniu uczestnik:

  • zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie realizacji zamówień publicznych;
  • zdobędzie umiejętności sprawnego poruszania się w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń, właściwych dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, oraz powyżej progu w zakresie przetargu nieograniczonego co ułatwi stosowanie tych trybów w praktyce.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez eksperta – praktyka, a prezentowane zagadnienia będą omawiane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i orzecznictwo oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia trenera w zakresie zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uaktualnisz wiedzę z zakresu aktualnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych.
• Poznasz zasady udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne.
• Dowiedz się, jakie są rodzaje ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych.
• Poznasz rolę i znaczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
• Nabędziesz umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia.
• Poznasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przygotowaniem, udzielaniem i realizacją zamówień publicznych, miedzy innymi dotyczące: 
- Jak prawidłowo ustalić szacunkową wartość zamówienia publicznego, uwzględniając progi, agregację zamówień oraz zamówienia nieplanowane?
- Jak prawidłowo określić kryteria oceny ofert, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przepisami?
- W jaki sposób należy badać i oceniać oferty w postępowaniu, w tym rażąco niskie ceny i oczywiste omyłki?
- Jak wykorzystać narzędzia, takie jak platforma e-Zamówienia i JEDZ, w procesie udzielania zamówień publicznych?
• Zapoznasz się z dobrymi praktykami oraz prawidłowymi sposobami postępowania przygotowanie, oceny ofert i rozstrzygnięcia postępowania.
 

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I
1. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych?
a. Progi w zamówieniach publicznych.
b. Agregacja zamówień – tożsamość podmiotowa, przedmiotowa i czasowa.
c. Zamówienia nieplanowane.
3. Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 i newralgiczne problemy w procedurze podprogowej.
4. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia? 
a. Zakres opisu przedmiotu zamówienia.
b. Kryteria równoważności.
c. Przedmiotowe środki dowodowe.
5. Jak prawidłowo określić wymagania podmiotowe? 
a. Warunki udziału w postępowaniu- czym są i czy są konieczne.
b. Podmiotowe środki dowodowe - kiedy ich wymagać, czy można je uzupełniać.
c. Przedmiotowe środki dowodowe - rodzaje (m.in. karty katalogowe, certyfikaty, próbki). 
d. Korzystanie z zasobów innych wykonawców.
e. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia.
6. Jak prawidłowo określać kryteria oceny ofert? 
a. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
b. Kryteria i weryfikacja ich spełnienia.
7. Podsumowanie pierwszej części. Czas dla Uczestników. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów zamówień publicznych, członkowie komisji przetargowych. Osoby, które nie znają problematyki zamówień publicznych albo są osobami początkującymi w tej dziedzinie. Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie i mają jeszcze małe doświadczenie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik samorządowy od 1995 roku, wieloletni praktyk zajmujący się zamówieniami publicznymi, pracujący w różnych instytucjach kultury i urzędach, realizowała duże projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju, jak i w projektach współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 2014-2020, oraz projektach w ramach Programu Rozwój infrastruktury. Członek Polskiego Stowarzyszenia zamówień Publicznych. Na stałe związana z jedną z największych instytucji kultury na Śląsku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 729 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do  25 czerwca br. promocyjna cena wynosi 689 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 lipca 2024 r.