• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia na roboty budowlane. Zmiany umów według prawa zamówień publicznych w zawiązku z waloryzacją cen materiałów lub kosztów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych na roboty budowlane. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanych zajęć jest omówienie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi z nimi związane. Szczegółowo przeanalizujemy zagadnienia związane z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy. Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na najtrudniejsze i najwcześniej pojawiające się pytania na etapie przygotowywania i realizowania zamówienia publicznego na roboty budowlane.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie problemów związanych z realizacją robót budowlanych w sytuacji wystąpienia wad (błędów) w dokumentacji projektowej.
• Przedstawienie rozwiązań umożliwiających zakończenie realizacji umowy na roboty budowlane w sytuacji wystąpienia wad w dokumentacji projektowej.
• Wskazanie sposobów rozszerzenia przedmiotu zamówienia podstawowego.
• Wskazanie sposobów waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku z inflacją.
• Otrzymanie obszernych materiałów stanowiących omówienie zagadnień związanych z zamówieniami na roboty budowlane oraz dokumentacje projektowe.

zwiń
rozwiń
Program

1. Istotne i nieistotne zmiany umowy:
• Zmiany istotne – art. 454 Pzp.
• Zmiany nieistotne – art. 455 Pzp.
2. Ogólne postanowienia umów oraz zmiany podatków i opłat.
3. Zmiany spowodowane zmianami cen materiałów i kosztów:

• Zmiany na podstawie art. 439 Pzp.
- Przykładowe zapisy dot. waloryzacji.
• Zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp.
• Zmiany na podstawie art. 48 ustawy z 07.10.2022 r.
4. Konieczne prace dodatkowe; roboty zamienne; roboty zaniechane:
• Konieczne prace dodatkowe.
• Roboty zamienne.
• Roboty zaniechane.
5. Protokół konieczności.
6. Dodatkowe roboty wykraczające poza przedmiot zamówienia i zamówienia podobne:

• Roboty dodatkowe.
• Zamówienia podobne („uzupełniające”).
• Różnice pomiędzy dodatkowymi robotami a zamówieniami podobnymi.
7. Sposoby rozszerzenia przedmiotu zamówienia podstawowego:
• Aneks czy nowa umowa.
8. Znaczenie pojęć z art. 649 kc.
9. Prawo opcji.
10. Podsumowanie tematyki zmian umów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie oraz kontrole zamówień publicznych na roboty budowlane, a także wykonawcy robót.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były arbiter i trener UZP; wykładowca z tematyki zamówień publicznych. Stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych z zakresu zamówień publicznych na roboty budowlane. Członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy. Od 2003 r. biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz „budownictwa”. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 maja 2023 r.