CELE I KORZYŚCI:
• Proponowane szkolenie zamknięte podzielone będzie na część teoretyczną i warsztaty praktyczne.
• Podczas części I uczestniczyć uzyskają niezbędne podstawy teoretyczne, które pomogą w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych
• W czasie części II zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie obsługi systemu eDoręczenia.
• Omówiona zostanie kwestia bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne.

PROGRAM:
Część I – Teoria

I. Definicje ustawowe.
II. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych.

1. Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
2. Baza adresów elektronicznych – co to?
3. Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy,
4. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych
5. Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch
6. Co z firmami i obywatelami?
7. Zarządzanie skrzynką doręczeń.
III. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa.
1. Jakie warunki należy spełnić?
2. Wymogi techniczne i organizacyjne.
3. Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu PURDE.
4. Usługi on-line.
5. Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety.
6. Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
7. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego.
8. Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych.
9. Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych
10. Na jaki okres następuje wpis do bazy?
11. Moduł testowy systemu eDoręczeń
12. Integracja z EZD – na co zwrócić uwagę
Część II – Zajęcia praktyczne - Obsługa systemu eDoręczenia
IV. Obsługa skrzynki e-Doręczeń.
1. Interfejs programu.
2. Obsługa skrzynki do e-Doręczeń.
3. Zarządzanie skrzynkami do e-Doręczeń.
4. Odbieranie wiadomości.
5. Odpowiedź na wiadomość.
6. Sortowanie wiadomości.
7. Przeszukiwanie skrzynki.
8. Wysyłanie wiadomości.
9. Dodawanie załączników.
10. Podgląd wiadomości.
11. Budowa adresu do e-Doręczeń.
12. Wyszukiwanie adresata wiadomości.
13. Zapisywanie kopii roboczej.
14. Kopie robocze.
15. Usuwanie wiadomości.
16. Usługa powiązana: Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – do czego służy i jak ją wykorzystać?
V. Administrowanie systemem – Moduł Uprawnień.
1. Użytkownicy.
2. Dodawanie użytkownika.
3. Zarządzanie użytkownikiem.
4. Usuwanie użytkownika.
5. Role w systemie.
6. Dodawanie ról.
7. Usuwanie ról.
8. Modyfikacja ról.
9. Role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa, uprawnienia ról.
10. Zasoby – zarządzanie zasobami.
11. Systemy – dodawanie systemu.
12. Systemy – usuwanie i modyfikacja systemu.
VI. Administrowanie systemem – Ustawienia.
1. Do czego jest potrzebny adres do powiadomień?
2. Dodawanie adresu powiadomień.
3. Zmiana adresu powiadomień.
4. Usuwanie użytkownika.
5. Role w systemie.
6. Dodawanie ról.
7. Usuwanie ról.
8. Modyfikacja ról.
9. Role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa, uprawnienia ról.
10. Zasoby – zarządzanie zasobami.
11. Systemy – dodawanie systemu.
Systemy – usuwanie i modyfikacja systemu.

PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegle zna standardy WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych, dostępności cyfrowej, BIP-u, prawa archiwalnego, ochrony danych osobowych, oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.