WAŻNE INFORMACJE:

Proponowane przez nasz szkolenie jest praktycznym warsztatem z zakresu zarządzania zespołem. Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poszerzą Państwo swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem w administracji.
 • Poznają Państwo techniki skutecznego delegowania zadań, motywowania i komunikowania się z podległymi pracownikami.

CELE I KORZYŚCI:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy związanej z zarządzaniem personelem, motywowaniem i komunikacją do wykorzystania w pracy z własnym zespołem.
 • Zdiagnozowanie własnego stylu kierowania, stylu reprezentacji sensorycznej oraz stylu komunikacji.
 • Poznanie m.in. zasad dobierania stylu przywództwa do pracownika.
 • Poznanie źródeł i sposobów motywowania podwładnych.
 • Pogłębienie wiedzy na temat stylów komunikacji i zdiagnozowanie swojego stylu.

PROGRAM:

MODUŁ 1: Zarządzanie pracownikami:

 • Typy stylów kierowania a stopień gotowości pracownika do wykonania zadania.
 • Autodiagnoza własnego stylu kierowania.
 • Delegować czy zlecać zadania – komu, kiedy i jak?
 • Wyrażanie oczekiwań - jak prawidłowo formułować oczekiwania do podwładnych?
 • Wyznaczanie celów metodą SMART.

MODUŁ 2: Motywacja pracowników:

 • Rodzaje potrzeb pracowników i metody ich zaspokajania.
 • Źródła motywacji – co ludzi motywuje do działania?
 • Zasady dobrego motywowania podwładnych.
 • Rodzaje motywatorów pozapłacowych.
 • Właściwa pochwała jako skuteczny motywator.

MODUŁ 3: Komunikacja z pracownikami:

 • Style reprezentacji sensorycznej - jak je rozpoznać i skutecznie się komunikować?
 • Kwadrat komunikacji i wynikające z niego 16 płaszczyzn komunikacji.
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacji.
 • Konstruktywna informacja zwrotna – model pełen ekspresji.
 • Trudni rozmówcy - jak sobie z nimi radzić? Metody na przełamanie negatywnej postawy rozmówcy m.in. sceptycznej, wyniosłej, dominującej, wycofanej.

ADRESACI: Kadra zarządzająca, kadra kierownicza, liderzy, osoby chcące podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego kierowania zespołami pracowniczymi.

Prowadzący:

Trener profesjonalnego wizerunku, etykiety biznesu, komunikacji i autoprezentacji z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień pomaga urzędnikom, pracownikom wszystkich szczebli oraz przedsiębiorcom zwiększać zawodową i osobistą skuteczność oraz budować wiarygodność w oczach klientów i współpracowników. Uczy komunikacji przez profesjonalne zachowanie. Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w biznesie m.in. w branży farmaceutycznej i medycznej, gdzie zdobyła praktyczne doświadczenie w biznesowej komunikacji, budowaniu i utrzymywaniu długofalowych relacji z klientami, sprzedaży i negocjacjach. Od 2006 roku prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji interpersonalnych i osobistych takich jak: komunikacja, szkolenia managerskie, etykieta w biznesie, sztuka dyplomacji, obsługa klienta, savoir-vivre, etykieta ubioru, dress code, autoprezentacja, asertywność, wystąpienia publiczne, profesjonalny sekretariat i recepcja. Jako ekspert zapraszana jest do programów telewizyjnych oraz radiowych. Współpracuje z prasą i portalami internetowymi, pisząc artykuły na temat wizerunku, etykiety i marki osobistej.