Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu to jeden z kilku zachwycających przykładów upamiętniania wielokulturowej historii Oświęcimia. Głównym elementem zagospodarowania parku jest mozaika czterdziestu płyt z szarego piaskowca. Ich nieregularny układ ma symbolizować pozostałości po dawnej synagodze (jej podłoga była wykonana z podobnego materiału).

Za tę szczególną prace wyróżnienie w kategorii REALIZACJA DZIEŁA ramach IV edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego otrzymał Bartosz Haduch (NArchitekTURA). W uzasadnieniu dr Tomasza Potkańskiego czytamy :„Głęboko symboliczny projekt, wystarczająco dobre wykonanie oraz recykling materiałów - dzięki którym płyty z kamieniołomu otrzymały tu - jakże symbolicznie - nowe życie i zastosowanie”.

Park przeprojektował architekt Bartosz Haduch, który wyznaczył obrys rzutu synagogi, a w centralnej części położył płyty z szarego piaskowca. Płyty były odpadem przemysłowym. Architekt znalazł je w dawnym kamieniołomie. Płyt jest w sumie 40. W kamieniołomie płyty służyły jako podstawy do cięcia mniejszych formatów i nikt wcześniej nie wpadł na pomysł zastosowania ich w budownictwie. - Są one odpadem przemysłowym, ponownie wykorzystanym i „przywróconym do życia” – niejako w geście sprzeciwu wobec nadmiernej eksploatacji bogactw naturalnych – wyjaśnia architekt Bartosz Haduch.

Powstałe linie mają symbolizować ludzkie życie, które często nagle się urywa, przecina z innymi liniami oraz czasami łączy, by podążać dalej razem.

— W Parku Pamięci nasza interwencja ustępuje miejsca naturze, która przez kilkadziesiąt lat stopniowo zawłaszczała to miejsce. Dzisiaj to korony drzew tworzą sklepienie nad miejscem, w którym stała niegdyś Wielka Synagoga i dają iluzję wnętrza — ograniczonego jednak nie elementami architektury, lecz krajobrazu — wyjaśnia autor pracy w rozmowie z portalem "Architektura & Biznes".

Fot. Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu. Źródło: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, autor fotografii: Piotr Strycharski, utwory nie został zmieniony (poza przycięciem do odpowiedniej proporcji w ramach wymogów strony). Licencja: https://en.wikipedia.org/wiki/pl:Licencje_Creative_Commons oraz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl