W czwartek, 17 grudnia br., FRDL wraz z Zarządem Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Województwa Mazowieckiego zorganizowała debatę dotyczącą planów podziału województwa mazowieckiego.

Debatę rozpoczął Prezes FRDL dr Cezary Trutkowski. Prelegentami debaty byli Andrzej Porawski (Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich), Grzegorz Kubalski (Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich) i Maciej Kiełbus (prawnik, Partner w kancelarii Ziemski&Partners). Moderatorami byli Michał Wójcik (dyrektor FRDL Centrum Mazowsze) i Marcin Wielgus (z-ca dyrektora FRDL Centrum Mazowsze). W debacie nie zabrakło również głosu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W spotkaniu uczestniczyli także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie oraz ich zastępcy z terenów województwa mazowieckiego

Podczas debaty poruszono problematykę podziału województwa mazowieckiego:

  • jaka jest perspektywa podziału województwa,
  • czy taki podział jest konieczny,
  • jakie będą konsekwencje finansowe ewentualnego podziału – dla obu części województwa. Kto zyska, a kto straci na podziale województwa?
  • Jakich problemów można się spodziewać na etapie dokonywania podziału?

Na wyżej wymienione pytania odpowiadali nie tylko prelegenci, lecz także uczestnicy debaty – samorządowcy, którzy mówili o ich odczuciach, oraz o tym, co zmieniłoby się w ich gminach w związku ewentualnym podziałem. Mimo wielu wypowiedzi nie pojawiła się ani jedna, która świadczyłaby, że taka zmiana jest potrzebna, a tym bardziej niezbędna.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z debaty: