W ramach projektu DOBRE (ang. Decentralization Offering Better Results and Efficiency) finansowanego przez USAID, w którym gromada Kochubeivka uczestniczy od 2017 roku, udało się wypracować strategię rozwoju gromady uwzględniającą potrzeby wszystkich mieszkańców, bez względu na ich wiek, ograniczenia (np. ruchowe) czy status społeczny.

Kochubeivka

Koczubeivka (uk. Кочубеївська громада), jako najbardziej peryferyjna gromada obwodu Chersońskiego (uk. Херсонська область), przez dziesiątki lat pozostawała poza jakimkolwiek zainteresowaniem władz czy inwestorów. Drogi w katastrofalnym stanie, zrujnowany system nawadniania pól, usługi społeczne takie jak opieka medyczna czy wsparcie socjalne wymagające natychmiastowej interwencji. Jednak najbardziej bolesna była rezygnacja mieszkańców i brak nadziei na lepsze jutro.

Dzięki wsparciu ekspertów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach programu DOBRE udało się  zaangażować mieszkańców do pracy nad strategią rozwoju gromady. Władze i sami mieszkańcy zgodnie podkreślają: „Trzeba wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce, a nie czekać aż ktoś zrobi dla nas coś za nas”. W efekcie powstał dokument, którego celem jest m.in. doskonalenie jakości i dostępności usług publicznych dla wszystkich mieszkańców, bez względu na ich wiek, ograniczenia (np. ruchowe) czy status społeczny.

Kochubeivka

W pierwszym roku wdrażania strategii gromada zmieniła się nie do poznania. Budowana jest nie tylko nowa infrastruktura, ale przede wszystkich wzmacniany jest kapitał społeczny. Na szczególną uwagę zasługują wysiłki gromady w zakresie włączenia i aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściach do wszystkich budynków użyteczności publicznej w gromadzie zainstalowano specjalne rampy. Na parterze budynku Rady Gromady powstało nowoczesne Centrum Świadczenia Usług Publicznych - w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mowa zarówno o salach przyjęć, jak i np. toalecie zaprojektowanej zgodnie z potrzebami i możliwościami osób niepełnosprawnych.

Władze gromady stawiają „na ludzi”. Gromada, we współpracy z centrum zatrudnienia, świadczy wsparcie w zakresie zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych. Ponadto powstaje nowa baza medyczna, zakupiony został specjalistyczny sprzęt medyczny, ciągle zwiększa się dostępność i zakres usług ochrony zdrowia. Środki na powyższe inwestycje gromada pozyskuje z różnych źródeł wykorzystując do tego celu opracowany niedawno dokument strategii.

Najlepszym podsumowaniem realizacji założeń określonych w strategii rozwoju gromady przez ekspertów FRDL, władze, mieszkańców i innych interesariuszy są najnowsze wskaźniki demograficzne. Jak zauważają urzędnicy - „Do tej pory ujemne saldo migracji osiągnęło wartości dodatnie, co jest zaprzeczeniem światowych tendencji, nie tylko ukraińskich!”.

Analogiczne działania realizowane są przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w 67 ukraińskich połączonych gromadach. Działania te koncentrują się na wsparciu tych jednostek w zakresie partycypacyjnego planowania strategicznego, które ma prowadzić do lepszego zarządzania zasobami lokalnymi, poprawy jakości usług publicznych, lepszego zarządzania finansami, pobudzania rozwoju gospodarczego, a także, co nie mniej ważne, do wzmocnienia zaangażowania obywateli w sprawy publiczne oraz budowania kapitału społecznego.

 
Opis niniejszej historii został przygotowany przez ekspertów FRDL, Dawida Hoinkisa i Oleha Karego, którzy wspierali Kochubeivską gromadę w wypracowaniu strategii rozwoju i monitorują jej realizację. Działania FRDL w ukraińskich gromadach są prowadzone w ramach programu „DOBRE - Decentralization Offering Better Results”.

Projekt DOBRE finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.

Więcej informacji o projekcie na stronie programu DOBRE:  https://frdl.org.pl/doradztwo-i-konsulting/projekty-miedzynarodowe/dobre-decentralization-offering-better-results-and-efficiency/