DOBRE Historie – O tym jak rozkwitł kulturalnie Kamienny Most

O wiosce Kamienny Most w Kamianomostivskiej gromadzie (ukr. Кам’яномостівська громада) na Ukrainie, liczącej około 1200 mieszkańców, zawsze mówiono jako o pełnej utalentowanych artystycznie ludzi. Problem w tym, że nie mieli gdzie swoich talentów ćwiczyć i rozwijać.

Dzięki strategii rozwoju gromady, przygotowanej we współpracy z ekspertami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, władze gromady podjęły decyzję o wyremontowaniu Klubu Kultury w Kamiennym Moście, który powstał jeszcze za czasów Związku Radzieckiego (realizacja zadania 3.4.3. strategii rozwoju gromady opracowanej w ramach projektu DOBRE). Wiosną 2018 obiekt został uroczyście oddany do użytku i obecnie mieszkańcy mają do dyspozycji dużą, wielofunkcyjną salę ze sceną oraz dwa mniejsze pomieszczenia. Zagospodarowano także przestrzeń wokół klubu – są ławeczki i niewielka scena. Klubem kieruje energiczna i kreatywna Anna Curkan.

Niekwestionowaną  „gwiazdą” Klubu Kultury w Kamiennym Moście jest zespół taneczny „Madagaskar” założony przez Natalię Andrijenko, mistrzynię gimnastyki artystycznej, niegdyś członkinię kadry narodowej ZSRR. Zespół zaczynał swoją działalność w bardzo trudnych warunkach, w piwnicznej izbie szkolnej, gdzie na maleńkiej przestrzeni (tylko dwa metry od podłogi do sufitu) 35 dzieci ćwiczyło taniec współczesny i klasyczny. Obecnie, dzięki pięknie wyremontowanej sali ćwiczeń, zespół liczy już 91 osób, z czego 80 to dzieci z Kamiennego Mostu, pozostałe 11 dojeżdża z okolicznych miejscowości, w tym z dużego miasta – Pierwomajska. Dzięki świetnym warunkom lokalowym oraz talentowi i entuzjazmowi kierowniczki, zespół mógł rozwinąć skrzydła i w ogólnokrajowym Konkursie Tańca „Color Dance” „Madagaskar” zajął dwa drugie i dwa trzecie miejsca w różnych kategoriach. Warto podkreślić, że „Madagaskarczycy” byli na nim jedynym zespołem wiejskim . Z kolei w międzynarodowym konkursie w Humaniu zajęli trzecie miejsce (zob. https://kamyanomostivska-gromada.gov.ua/news/1540198879/).

Już sam zespół „Madagaskar” sprawia, że klub żyje – próby i ćwiczenia odbywają się w nim cztery razy w tygodniu. Ale klub to nie tylko taniec. Jest też śpiew, spotykają się tutaj dwa zespoły muzyczne: seniorzy obojga płci tworzą zespół „Kodymczanka”, młodsze panie śpiewają w zespole „Wytrybenki”. Działa studio teatralne „Baobab” oraz kółka miłośników rękodzieła (dominuje haft z maleńkich koralików zwany tutaj biserem). Systematycznie odbywają się ćwiczenia fitness. Od czasu do czasu organizowane są również wystawy, np. wystawa kwiatów z bibuły, robótek ręcznych, zobaczyć też można dzieła profesjonalnego artysty – Dmytrija Jerebakana. Ponadto dzieci mogą uczestniczyć w piątkowych zabawach, a młodzież w sobotnich dyskotekach.

Mieszkańcy, zwłaszcza młodzież, uważają klub za swój. Wójt Oleksandr Liachow opowiada, jak młodzież z Kamiennego Mostu zwróciła się do niego z prośbą: „Dajcie nam farby, a my pomalujemy uschnięty pień przed Klubem – będzie ozdobą i symbolem naszego Klubu.” I pomalowali. Młodzieniec ze szkoły, który sprawiał poważne trudności wychowawcze, jest obecnie głównym „ochroniarzem” klubu.. „To jest nasz klub” – mówią i pokazują mieszkańcy wsi.

Klub ma swoje coroczne święto. W ramach prac nad strategią rozwoju gromady postanowiono, że każda z czterech większych wiosek należących do Kamianomostivskiej gromady raz w roku zorganizuje święto wsi, na które zaprosi sąsiadów (realizacja zadania 3.4.6. strategii rozwoju gromady). Od 2018 r. Kamienny Most organizuje festiwal „Szmaragdy Małej Ojczyzny” (ukr. Смарагди рідного краю), swoisty przegląd całorocznej działalności kulturalnej Klubu Kultury. Jest się czym pochwalić. Według szacunków organizatorów i władz w twórczości kulturalnej aktywnie uczestniczy 25% mieszkańców wioski, a z oferty Klubu jako widzowie korzystają praktycznie wszyscy. Projekt rewitalizacji Klubu Kultury w Kamiennym Moście można uznać za wzorcowy nie tylko w sferze kultury, ale także jej wpływu na relacje międzyludzkie w małej miejscowości.

Opis niniejszej historii został przygotowany przez ekspertów FRDL: Przemysława Fenrycha, Oksanę Kolisnyk i Magdalenę Bratko, którzy wspierali Kamianomostivską gormadę w wypracowaniu strategii rozwoju i monitorują jej realizację. Działania FRDL w ukraińskich gromadach są prowadzone w ramach programu „DOBRE – Decentralization Offering Better Results”.

Projekt DOBRE finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.

Więcej informacji o projekcie na stronie programu DOBRE: https://frdl.org.pl/doradztwo-i-konsulting/projekty-miedzynarodowe/dobre-decentralization-offering-better-results-and-efficiency/