25 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Tematyka wydarzenia dotyczyła dostępności cyfrowej w życiu instytucji w praktyce.

Prowadzącym spotkanie by doświadczony ekspert, praktyk w zakresie wdrażania dostępności w jednostkach Pan Tomasz Hupało, specjalista ds. dostępności, Członek Rady Dostępności działającej przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora i Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem wydarzenia jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. 

Ostatnie w tym roku spotkanie Forum odbędzie się 16 grudnia