Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
19 maja 2023 r.

Tematem spotkania będą 2 istotne kwestie:

  • Fundusz Dostępności-aspekty praktyczne.
  • Dostępność, przymus czy potrzeba- jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w jsfp? Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce.

Podczas spotkania uczestnicy nabędą umiejętności przydatne w codziennej pracy Koordynatora, związane ze skutecznym komunikowaniem potrzeb dotyczących zapewniania dostępności przez jednostkę, wzmocnieniem kompetencji z zakresu negocjacji czy dialogu, wspierającym rozmowy o/i na rzecz dostępności w jednostce oraz zdobędą wiedzę w zakresie możliwości aplikowania o środki z Funduszu Dostępności.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SPOTKANIA

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie majowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.40 – 10.20 Fundusz Dostępności-aspekty praktyczne. 
Prowadzący: Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Specjalista ds. analiz finansowych.
Cele i korzyści z udziału w spotkaniu: 

• Zdobycie wiedzy w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania do projektów, służących poprawie na rzecz dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych.

10.30 – 13.30 Dostępność, przymus czy potrzeba- jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w jsfp. Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce.
Prowadząca: Trener, ekspert z zakresu wdrażania dostępności, wyposażony w wiedzę i cenne doświadczenie, poparte bezpośrednią współpracą z jednostkami oraz wieloletnią pracą jako psycholog, mediator. 
Cele i korzyści z udziału w spotkaniu:
• Zdobycie i doskonalenie kompetencji przydatnych w pełnieniu funkcji Koordynatora do spraw dostępności w urzędzie.
• Nabycie wiedzy z zakresu skutecznego komunikowania o potrzebach dotyczących zapewniania dostępności przez jednostkę.
• Rozwój umiejętności przydatnych w rozmowach i działaniach, służących efektywnej pracy w zakresie wdrażania ustaw o zapewnieniu dostępności. 
• Poznanie technik skutecznej komunikacji, przydatnej m. in. do propagowania idei dostępności.
• Wskazanie, jak prawidłowo rozmawiać o dostępności z przełożonym, współpracownikami w jednostce, by zwrócić uwagę na kwestie problemowe i konsekwencje, wynikające z nieprzestrzegania przepisów i niewdrożenia procedur. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!