Światowy Dzień Pracy Socjalnej to wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych. Jego celem jest docenienie wszystkich pracowników socjalnych oraz promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna.

W dniu tym profesjonaliści pracy socjalnej spotykają się celem wymiany doświadczeń i przekazania swojego przesłania lokalnym społecznościom i rządom, aby podnieść świadomość na temat pracy socjalnej i potrzebę rozwoju działań na tym polu.

Praca socjalna to misja, odpowiedzialność za drugiego człowieka. 
Pracownicy Socjalni - dziękujemy za Waszą pracę i zapraszamy na szkolenia
, przygotowane specjalnie dla Was:

  • 3 kwietnia - Zasady pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Procedura Niebieska Karta krok po kroku
  • 17 kwietnia - Ochrona zdrowia psychicznego w praktyce OPS
  • 17 maja - Ustalanie dochodu i przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w pomocy społecznej