Na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się uroczysta konferencja z okazji XXX-lecia Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, działającego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji ośrodku regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

Spotkanie było też świętem lokalnej społeczności i działaczy samorządu terytorialnego. Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej to dobrowolne, nieformalne zgromadzenie osób pełniących aktualnie funkcje sekretarzy gmin i powiatów. Kontynuuje działalność i dorobek funkcjonującego od 1992 roku Forum Sekretarzy Gmin. Obecnie zrzesza aż 154 Sekretarzy i jest jednym z 22 forów działających przy FRDL - MISTiA.

Sprawozdanie z wydarzenia

Autorka zdjęć: Klaudia Zwolenik (MISTiA)