24 lutego odbyło się pierwsze w 2023 roku spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych.

Tematem spotkania będą praktyczne aspekty dostępności cyfrowej, a uczestnik najbliższej sesji mógł dowiedzieć się:

  • co powinna zawierać dostępna cyfrowo strona internetowa, aplikacja mobilna,
  • poznać zalecenia WCAG i ich odzwierciedlenie w polskim prawie,
  • poznać zasady wykorzystania poszczególnych elementów w publikowanych treściach w ramach standardu WCAG ,
  • poznać oprogramowanie i urządzenia, wspomagające w kontekście standardu WCAG, w tym czytnik ekranu dla niewidomych i program powiększający dla użytkowników słabowidzących,
  • jak zidentyfikować błędy i nieprawidłowości związane z dostępnością cyfrową w praktyce, w tym te dotyczące wyświetlanych i zamieszczanych na stronie treści, filmów, dokumentów,
  •  jak poprawnie redagować dostępne treści/komunikaty internetowe zgodnie z obowiązującym standardem WCAG,
  • jak należy przygotowywać treść pisma, tak aby była zrozumiała dla odbiorców,
  • jak wyglądają standardy przygotowywania tekstów w formacie ETR.

Zajęcia były przeprowadzane w formie warsztatu, z podkreśleniem praktycznych aspektów omawianych w programie treści.

Prowadzącym spotkanie był Tomasz Nidziński, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył studia na kierunku Bezpieczeństwo Informacji w Administracji i Biznesie. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez TUV NORD. Audytor wewnętrzny Systemu Jakości PN-EN ISO/IEC 90001 wydany przez PCC Cert. Audytor i szkoleniowiec WCAG 2.1 dla sektora publicznego oraz biznesu. Trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem, propagator dostępności cyfrowej.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania Forum!