• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

II edycja Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie

Polecamy

W Roku Samorządności pokaż, że Twoja gmina lub powiat znajduje się w dobrych rękach – uzyskaj Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym!

Do 30 września 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia do II edycji programu „Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym” (European Label of Governance Excellence, w skrócie ELoGE). Program EloGE obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową dwunastu zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych w wielu państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. Europejski Znak Jakości jest przyznawany bezpłatnie przez Fundację w imieniu Rady Europy.

Otrzymanie znaku ELoGE potwierdzi, że Twoja jednostka samorządowa jest dobrze zarządzana w kluczowych obszarach i cieszy się pozytywnym wizerunkiem w oczach mieszkańców!

Aby uzyskać znak ELoGE należy:

  1. zgłosić udział swojej gminy czy powiatu poprzez stronę www.frdl.org.pl/eloge;
  2. wypromować badanie wśród mieszkańców i pracowników JST (krótka ankieta internetowa dla każdej z grup);
  3. wypełnić internetową ankietę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (wypełnia pracownik JST) i załączyć do niej dokumenty potwierdzające samoocenę;
  4. publicznie zaprezentować samoocenę, np. na otwartym spotkaniu online z mieszkańcami;
  5. spełnić kryteria określone w regulaminie programu.

Więcej informacji o Europejskim Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym można znaleźć w zakładce ELoGE.

Patronem medialnym II edycji ELoGE w Polsce jest „Rzeczpospolita. Życie Regionów”, a partnerem technologicznym – portal webankieta.pl.