Zapraszamy na III Maraton Innowacji w dniach 1-2 lutego 2022 r. w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego.

Podczas maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym – adresowanych do osób starszych,
z niepełnosprawnościami, osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady karne, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych oraz wielu innych, którzy wymagają wsparcia, aby dobrze funkcjonować
w społeczeństwie. 

Nasze doświadczenia z poprzednich Maratonów pokazują, że jest to wydarzenie niezwykle dynamiczne i pobudzające nieszablonowe myślenie. Jak mówią sami uczestnicy poprzednich edycji, na Maratonie „otworzysz swój umysł i spojrzysz na wiele rzeczy z różnych perspektyw, stworzysz coś wyjątkowego”. Nie czekaj zatem i zgłoś się do udziału!

Maraton będzie bazował na metodzie Design Thinking, która pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Moderatorzy pomogą uczestnikom usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania z zakresu włączenia społecznego, które następnie zostanie ocenione przez Jury.

Pomysły wygenerowane w trakcie Maratonu, mogą zostać zgłoszone do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w ramach naboru Inkubatora Włączenia Społecznego i uzyskać grant w wysokości do 100 tys. zł!

KIEDY?

1-2 lutego 2022, godz. 9:30-14:00,

GDZIE?

platforma ZOOM

DLA KOGO?

  • Dla każdego kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu lub włączać społecznie,
  • Dla uczestników indywidualnych i drużyn – liczących od 3 do 5 osób.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w Maratonie należy pobrać formularz zgłoszenia dostępnego na stronie:

https://rops.krakow.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-iii-maraton-kreowania-innowacji-spolecznych

i przesłać skan/zdjęcie na adres iws@rops.krakow.pl do 20 stycznia do północy.

Więcej informacji na temat Maratonu oraz Inkubatora Włączenia Społecznego znajduje się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl

Nie czekaj! Zgłoś się i zrób mały krok w stronę dużej zmiany!

 

Maraton Innowacji organizowany jest w ramach Projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.