Serdecznie zapraszamy na Jubileuszową Konferencję Małopolskiego Forum Kultury pt. „Instytucje kultury wobec przemian pokoleniowych”, która odbędzie się w Krakowie w gmachu Opery Krakowskiej w dniu 26 października 2023, o godz. 10.00.

Zaplanowane wydarzenie będzie miejscem spotkania przedstawicieli samorządu, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i ekspertów zajmujących się tematem szeroko pojętej kultury i dziedzictwem kulturowym z różnych perspektyw. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń oraz poszerzy wiedzę uczestników o nowe trendy funkcjonowania instytucji kultury od strony zatrudnienia pracowników i współpracy przedstawicieli różnych pokoleń. Podczas konferencji przedstawiciele instytucji kultury podzielą się swoim doświadczeniem, troskami i wątpliwościami z zakresu funkcjonowania instytucji kultury.

Konferencja będzie również okazją do świętowania 15-lecia istnienia Małopolskiego Forum Kultury.


PROGRAM KONFERENCJI

Formularz zgłoszeniowy

Patronat honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

 

 

Patron medialny konferencji: