Zapraszamy na nasze szkolenia w listopadzie!

W tym miesiącu w sposób szczególny polecamy następujące kursy:

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA
Prosty język. Zasady skutecznej i dostępnej komunikacji z różnymi grupami odbiorców
- 21 listopada
KURS kancelaryjno-archiwalny II stopnia
- 21-24 listopada
Organizacja pracy kancelarii tajnej i kancelarii materiałów niejawnych w jednostce
- 24-25 listopada
Postępowanie administracyjne dla początkujących – szkolenie stacjonarne w Warszawie
- 30 listopada

KADRY , PRAWO PRACY, PŁACE
KURS: Specjalista ds. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - 21, 23, 25 listopada
KURS: Specjalista ds. kadrowych w jednostce samorządu terytorialnego - 21, 23, 24 listopada

RADNI, BIURA RADY
Redagowanie statutów jednostek samorządu terytorialnego i ich nowelizacji. Jak uniknąć błędów merytorycznych i legislacyjnych? - 14 listopada

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
KURS: Podstawy finansów publicznych i rachunkowości budżetowej - 4, 9, 21 listopada
Opracowanie projektu planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej. Wybrane problemy z klasyfikacji budżetowej - 17 listopada

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Umowy w zamówieniach publicznych. Zasada niezmienności umów a bieżące uwarunkowania gospodarcze: waloryzacje wynagrodzeń i rozwiązywanie sporów - 16 listopada

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, TRANSPORT
Prowadzenie postępowania w sprawach naliczenia rent planistycznych i opłat adiacenckich z omówieniem zmian przewidzianych w projekcie ustawy z dnia 22 kwietnia 2022 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 16 listopada

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
Skrócenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 3 listopada

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Ewidencjonowanie i kontrola usług hotelarskich w gminie - 23 listopada
Kurs dla kierowników USC: Obowiązki kierownika USC. Zmiana imienia i nazwiska. Rejestracja urodzeń i zgonów. Wydawanie dokumentów - 29-30 listopada, 8 grudnia

OŚWIATA
Oświata w samorządzie: realizacja zadań, kadry, finansowanie. Zmiany przepisów. Praktyczne zajęcia dla
pracowników ds. zadań oświatowych w jst lub jednostce obsługującej
- 21-23 listopada
System Informacji Oświatowej w praktyce. Weryfikacja przez samorządy danych do subwencji na 2023 rok - 21 listopada

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE
Promocja instytucji w sieci. Kurs specjalisty ds. mediów społecznościowych - 17, 18, 21, 23 listopada
Przygotowanie wniosków do programów MKiDN - 22 listopada

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE
Rodzinny wywiad środowiskowy - zmiany prawne w 2021 i 2022 r. - 25 listopada

Serdecznie zapraszamy!

Pełna lista naszych szkoleń