Pokaż, że Twoja gmina lub powiat znajduje się w dobrych rękach – uzyskaj Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym!

Do 24 kwietnia 2023 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przyjmuje zgłoszenia do III edycji ELoGE – Znaku jakości zarządzania w samorządzie terytorialnym. [UWAGA TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 2 MAJA]

Dwanaście – tyle zasad dobrego zarządzania powinien spełniać w swojej codziennej pracy urząd gminny czy powiatowy, który chce uzyskać Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence, w skrócie ELoGE). EloGE to bezpłatny europejski znak oceny jakości zarządzania w samorządzie terytorialnym. Opiera się na weryfikacji przestrzegania przez zgłoszoną jednostkę samorządową dwunastu zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych w wielu państwach członkowskich. Akredytację od Rady Europy na przyznawanie tego znaku w Polsce posiada od 2018 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Tym, co wyróżnia ELoGE na tle innych wyróżnień samorządowych, jest zachęta do samodoskonalenia. Znak przyznawany jest tylko na dwa lata jednostkom samorządowym, które ocenią swoje działania, przeprowadzą badania wśród mieszkańców oraz pracowników i radnych, a także zbiorą dokumentację pozwalającą na sprawdzenie, czy samoocena jest uzasadniona. Dzięki porównaniu własnych osiągnięć ze szczegółowymi wskaźnikami dwunastu zasad zarządzania, urzędy zyskują punkt odniesienia dla swojej pracy. Mogą nie tylko potwierdzić jakość, lecz także zyskać rozpoznawalność jako nowoczesne urzędy, nastawione na podnoszenie standardów.

Wspieranie dobrego, efektywnego zarządzania w samorządach to jeden z najistotniejszych elementów misji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – podkreśla Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL – Wierzymy, że w czasie szczególnego zaangażowania samorządów w ponadstandardowe działania własne ważne jest pokazanie wysokich standardów, które polskie samorządy spełniają w codziennej pracy. Dlatego zapraszamy do udziału wszystkie gminy i powiaty, którym leży na sercu podnoszenie jakości lokalnej samorządności.

To już III edycja Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym w Polsce. Więcej informacji o poprzednich edycjach i bieżącej III edycji można znaleźć na stronie: www.frdl.org.pl/eloge.

Jednostka samorządu terytorialnego, która chce wziąć udział w programie ELoGE, powinna:

1. Wypełnić ankietę zgłoszeniową online oraz wysłać skan potwierdzenia zgłoszenia,

2. Wypełnić internetową matrycę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (wypełnia pracownik JST) - wysłaną przez FDRL,

3. Zapewnić wypełnienie ankiety przez odpowiednią grupę mieszkańców oraz radnych i pracowników urzędu (ankieta dla każdej z grup),

4. Publicznie zaprezentować wyniki samooceny,

5. Spełnić kryteria określone w regulaminie programu.

Więcej informacji

Nasze badania realizujemy we współpracy z serwisem Webankieta - profesjonalnym programem do tworzenia ankiet online i badań klientów i pracowników.