Gmina Andrychów, Powiat Tarnogórski, Miasto Tarnowskie Góry oraz Gmina Strawczyn otrzymały prestiżowy certyfikat ELoGE za doskonałość w zarządzaniu lokalnym samorządem. Spośród prawie 3000 JST w Polsce certyfikat uzyskały jedynie 4 jednostki.

Jednostki zostały uhonorowane prestiżowym certyfikatem ELoGE (European Label of Governance Excellence) za doskonałość w zarządzaniu samorządem lokalnym przyznawanym przez Centrum Doskonalenia ds. Dobrego Rządzenia (Centre of Expertise for Good Governance) Rady Europy. Gala wręczenia certyfikatu odbyła się 6 września podczas VIII Krajowego Kongresu Sekretarzy w Warszawie.

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM (EUROPEAN LABEL OF GOVERNANCE EXCELLENCE)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Dwanaście zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym, które będą weryfikowane w trakcie procesu aplikacji:

 1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
 2. Responsywność, szybkość reagowania.
 3. Efektywność i skuteczność.
 4. Otwartość i jawność.
 5. Przestrzeganie prawa.
 6. Etyczne postępowanie.
 7. Kompetencje i potencjał.
 8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.
 9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
 10. Należyte zarządzanie finansami.
 11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
 12. Rozliczalność, odpowiedzialność.


Weryfikacja stosowania 12 zasad dobrego zarządzania obejmuje:

 • samoocenę działalności jednostki samorządowej według wypracowanego przez Radę Europy narzędzia, w którym określono standardy działań i usług realizowanych przez samorząd terytorialny, oraz
 • ocenę efektów działalności jednostki samorządowej przez mieszkańców, radnych i pracowników urzędu.

Władze jednostki samorządowej, która ubiega się o uzyskanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, powinny:

 • zapoznać się z informacjami dotyczącymi każdej z zasad dobrego zarządzania;
 • rozważyć dostępne dowody, które mogłyby świadczyć o realizacji poszczególnych zasad;
 • dokonać samooceny w zakresie własnego zaawansowania w realizacji każdej z zasad;
 • zebrać i utrwalić dowody, które stanowiłyby uzasadnienie dokonanej samooceny;

Aby wziąć udział w prowadzącym do uzyskania ELoGE procesie weryfikacji jakości zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego należy:

 • wypełnić ankietę zgłoszeniową;
 • wypełnić internetową matrycę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (dedykowane narzędzie dla JST, wypełnia pracownik JST);
 • zapewnić wypełnienie ankiety przez odpowiednia grupę mieszkańców oraz radnych i pracowników urzędu  (dedykowane narzędzia);
 • spełnić kryteria określone w regulaminie programu;

Udział w programie ELoGE jest CAŁKOWICIE bezpłatny – aplikująca jednostka nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Chętnie odpowiemy na Państwa ewentualne pytania i wyjaśnimy wątpliwości – w celu nawiązania kontaktu prosimy o przesłanie e-maila na adres: eloge@frdl.org.pl.

Więcej informacji znajduje się w BROSZURZE.