Ośrodki Regionalne FRDL, we współpracy z wojewódzkimi urzędami statystycznymi, od wielu lat prowadzą regionalne Rankingi Gmin. W roku 2021 nagrody zostały przyznane w 10 regionach, w których działają ośrodki FRDL. W wielu miejscach Rankingi Gmin zostały zorganizowane po raz pierwszy. W 2022 roku Rankingi organizowaliśmy w całej Polsce. Udział w Rankingach jest bezpłatny.

Celem rankingów jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Intencją pomysłodawców było wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy w każdym regionie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu (w województwie śląskim kategoria miast na prawach powiatu została wyodrębniona ze względu na duże skupisko tych miast w województwie).

Co wyróżnia nasze Rankingi to to, iż podstawą oceny zbiorczej są specjalnie dobrane wskaźniki, odnoszące się do różnych wymiarów działalności jednostek samorządowych. Ocenie poddajemy takie czynniki jak m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego, czy przyrost naturalny (więcej informacji w zakładce: "WSKAŹNIKI"). Przy analizie i ocenie danych współpracujemy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Ubiegłoroczne Rankingi:

18 listopada - GDAŃSK
24 listopada - WARSZAWA, BIAŁYSTOK
25 listopada - BYDGOSZCZ
29 listopada - KATOWICE, RZESZÓW

1 grudnia - ŁÓDŹ
5 grudnia - KIELCE
7 grudnia - KRAKÓW, OLSZTYN
9 grudnia - LUBLIN
14 grudnia - ZIELONA GÓRA
16 grudnia - WROCŁAW

Partner Biznesowy:Partnerzy Medialni:


 

Obraz statuetki w kształcie granic polski