Przed nami kolejna edycja Rankingów Gmin. Już niebawem po raz kolejny poznamy najlepsze gminy w całej Polsce. Nasze Rankingi są corocznie przygotowywane przez Ośrodki Regionalne FRDL we współpracy z wojewódzkimi urzędami statystycznymi.

W roku 2021 nagrody zostały przyznane w 10 regionach, w których działają ośrodki FRDL. W wielu miejscach Rankingi Gmin zostały zorganizowane po raz pierwszy. W 2022 roku Rankingi organizowaliśmy w całej Polsce. Udział w Rankingach jest bezpłatny.

Celem rankingów jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Intencją pomysłodawców było wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy w każdym regionie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu (w województwie śląskim kategoria miast na prawach powiatu została wyodrębniona ze względu na duże skupisko tych miast w województwie).

Co wyróżnia nasze Rankingi to to, iż podstawą oceny zbiorczej są specjalnie dobrane wskaźniki, odnoszące się do różnych wymiarów działalności jednostek samorządowych. Ocenie poddajemy takie czynniki jak m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego, czy przyrost naturalny. Przy analizie i ocenie danych współpracujemy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Terminy rankingów:

2023

15 listopada - KATOWICE
17 listopada - GDAŃSK
20 listopada - KIELCE
24 listopada - WARSZAWA
30 listopada - LUBLIN

1 grudnia - ŁÓDŹ
1 grudnia - KRAKÓW
1 grudnia - BYDGOSZCZ

4 grudnia - RZESZÓW
5 grudnia - OLSZTYN
7 grudnia - BIAŁYSTOK
8 grudnia - WROCŁAW
8 grudnia - SZCZECIN
15 grudnia - ZIELONA GÓRA

2024

10 stycznia - OPOLE
30 stycznia - POZNAŃ

Podsumowanie Rankingów na naszej stronie

Obraz statuetki w kształcie granic polski