Poznaliśmy laureatów Konkursu dla jednostek administracji samorządowej na najlepsze praktyki w zarządzaniu. W Konkursie zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego udział wzięły urzędy z całej Polski. Laureaci Konkursu zostali zaprezentowani podczas VI Krajowego Kongresu Sekretarzy. Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja poprzez ich publikację.

Prowadzenie efektywnych działań w obszarach zarządzania stanowi jedno z najważniejszych wyzwań administracji samorządowej. Stałe analizowanie, w jakim kierunku są one prowadzone oraz informacja zwrotna o ich celowości są inspirujące, rozwojowe i stoją u podstaw realizacji celów naszego Konkursu. Zwycięski wniosek z UM w Dąbrowie Górniczej pokazuje, jak bardzo trzeba w obecnych czasach starać się o pozyskanie nowych pracowników. Dlatego Kapituła konkursu doceniła wniosek dotyczący właśnie usprawnienia procesu rekrutacyjnego i wdrożenia programu adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy - mówiła Marlena Moliszewska-Gumulak Dyrektor ds. rozwoju FRDL.

– W obecnych czasach trzeba pozyskiwać i utrzymywać pracowników. Zmieniliśmy cały sposób rekrutacji tak, aby był bardziej przyjazny i aby lepiej przemawiał szczególnie do ludzi młodych. Dziś nikt nie musi składać CV do urzędu w wersji papierowej. Całkowicie od tego odeszliśmy. Uprościliśmy proces przyjmowania ofert tak, aby przebiegał szybciej i sprawniej – mówiła Agata Kemona, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami i Urzędem z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Jak podaje Agata Kemona najtrudniejszą częścią zadania była zmiana podejścia urzędników. Okazało się jednak, że przy dużym zaangażowaniu można zmienić utarte schematy.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Lista nagrodzonych

Nagroda: 3-dniowe szkolenia z zarzadzania projektami dla:
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
Usprawnienie procesu rekrutacyjnego i wdrożenie programu adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy

Nagroda Główna voucher w wysokości 2500 zł na szkolenia FRDL dla:
Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawski (kujawsko-pomorskie)
Rozwiązania dot. współpracy z klientem urzędu

Wyróżnienia dla:
Urzędu Gminy Izabelin (mazowieckie)
System premiowania pracowników na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych i obsługi

Urzędu Miasta Tychy (śląskie)
Usprawnienie komunikacji w urzędzie

Urzędu Miejskiego w Zabrzu (śląskie)
Usprawnienie komunikacji w urzędzie

Urzędu Miejskiego w Mosinie (wielkopolskie)
Programy i projekty angażujące pracowników w kwestie partycypacji społecznej, wpływające na kulturę organizacyjną urzędu

Urzędu Gminy Szemud (pomorskie)
Wdrożenie innowacyjnych sposobów obsługi klienta

Serdecznie gratulujemy!

Partnerem biznesowy konkursu: Wolters Kluwer.

Informacje na temat kolejnej edycji Konkursu już wkrótce.