18 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Przedmiotem spotkania będzie problematyka zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Spotkanie poprowadzi Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Tematyka wydarzenia została podzielona na 3 bloki, składające się z zagadnień dotyczących istotnych kwestii w zakresie ustawy o dostępności cyfrowej, proponowanych zmian do ustawy oraz praktycznego stosowania przepisów na przykładzie uproszczonej listy kontrolnej, pomocnej przy sprawdzaniu dostępności stron www. 

Gościem specjalnym będzie Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, który odpowiada za konsultacje rządowego projektu Samorząd 3.0.

Szczegółowy program

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym spotkaniu!
Chcesz wziąć udział? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.