W ostatniej części konferencji „MARKA LOKALNA – dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania oddaliśmy głos samorządowcom, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z wdrażaniem strategii marek lokalnych w swoich JST.

W dyskusji udział wzięli: Agnieszka Mrówczyńska (Gmina Rawa Mazowiecka), Magdalena Polańska (Gmina Mszana Dolna) oraz Adrian Aleksandrowicz (Powiat Toruński), reprezentujący różne regiony Polski.

Odmienne doświadczenia dyskutantów wynikają zarówno z różnego położenia ich gmin, ich rodzaju czy wielkości. Samorządowcy spotkają się w swojej codziennej pracy z licznymi problemami. Bywa, że brakuje koordynacji działań, współpraca pomiędzy samymi gminami i jednostkami im podległymi bywa również trudna. Przez wiele lat nie było też potrzeby wdrażania rozwiązań, o jakich mowa, a gdy się pojawiały poddawano je licznym zmianom, albo z nich rezygnowano. Pomimo przeciwności samorządy realizują swoje strategie, zmieniając je na lepsze. Spotkanie prowadziła Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Agnieszka Mrówczyńska (Gmina Rawa Mazowiecka):
– Jesteśmy dopiero na początku drogi, jaką jest budowa marki lokalnej. Rawa Mazowiecka to 2 osobne JST: miasto i gmina. Większość ludzi spoza naszego regionu tego nie odróżnia, a nasze wydarzenia często odbywają się w konkretnych wioskach czy miejscowościach, a nie centralnie w jednej gminie.

– W ramach naszych działań promocyjnych chcieliśmy stworzyć logo, które ma odróżniać się od naszego herbu. Jeszcze jakiś czas temu lokalne działania związane z marką lokalną nie były u nas w żaden sposób skoordynowane. Teraz chcemy to zmienić. 

– Zmiany we władzach lokalnych często powodują całkowite wywracanie strategii marek działo się tak np. w Łodzi. Dlatego ważne jest również to, żeby w budowanie porozumienia wokół marki zaangażować całą społeczność, także tę która jest w opozycji do obecnych lokalnych władz.

Magda Polańska (Gmina Mszana Dolna, Zagórzańskie Dziedziny):
– U nas aż trzy gminy tworzą wspólną markę. Mieszkańcy naszych gmin identyfikują się z grupą etniczną, jaką są Zagórzanie, którzy zamieszkują zarówno miasto, jak i gminę Mszana Dolna oraz gminę Niedźwiedź. Dzięki naszym działaniom wszystkie te jednostki wspólnie stworzyły markę Zagórzańskie Dziedziny.

Powiat Toruński (Adrian Aleksandrowicz):
– My też dopiero zaczynamy naszą przygodę z budowaniem marki. Nasz powiat to tzw. obważanek. Przez wiele lat lokalne władze nie czuły potrzeby odróżniania w komunikacji miasta od powiatu. Od jakiegoś czasu próbujemy to zmienić, próbując odróżnić się od miasta Toruń. 


 Zmiany strategii marek są naturalnym procesem, który dotyczy nie tylko samorządów. Ważne jest przede wszystkim, żeby wierzyć w ich sens i pozostawać przy ich wprowadzaniu konsekwentnym – podsumowała dyskusję moderatorka Olga Gałek. 

Forum Marki Lokalnej w ramach którego odbyła się dyskusja działa przy FRDL MISTiA. Forum jest przestrzenią do spotkania przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i ekspertów zajmujących się tematem marki lokalnej. 

Samorządowców z Polski południowej serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Forum!