11 stycznia 2021 roku odbyła się konferencja on-line „Oświata w samorządach — 25 letnie doświadczenia i perspektywy dalszego rozwoju” zorganizowana przez Forum Oświaty Samorządowej przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji  w Krakowie.

Konferencję otworzył Pan Wojciech Odzimek – Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, a prelegentami byli:

dr Jerzy Lackowski – Dyrektor Studium Pedagogicznego UJ, były Małopolski Kurator Oświaty;

dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Burmistrz Miasta Cieszyna, były Marszałek Województwa Śląskiego;

Prof. Antoni Jeżowski – specjalista z zakresu finansów samorządu terytorialnego, w szczególności finansowania zadań oświatowych, doradca społeczny Prezydenta RP w latach 1998-2000, ekspert Biura Analiz Sejmowych;

Pan Adam Sołtys – od 1990 roku Wójt Gminy Słopnice, doświadczony samorządowiec.

Wymienieni goście dzielili się swoimi doświadczeniami  i refleksjami na temat problemów i sukcesów oświaty samorządowej oraz perspektywami jej rozwoju.

Forum Oświaty Samorządowej działa przy FRDL MISTiA od 1993 r. i jest przestrzenią wymiany wiedzy, doświadczeń i pogłębionych dyskusji nad oświatą w Polsce.

Szczegółowe resume konferencji dostępne tutaj