Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych objęła Honorowym Patronatem Merytorycznym V Krajowy Kongres Forów Skarbników, który odbędzie się 10-11 maja 2023 r. oraz VII Krajowy Kongres Sekretarzy zaplanowany na 6-7 września 2023 r. Hasło tegorocznych Kongresów to: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. 

Kongres Skarbników to najważniejsze wydarzenie dla Skarbników Gmin, Miast, Powiatów i Województw. Wiadomo już, że podczas Kongresu poruszymy ważne temat dotyczące finansów publicznych, uwzględniając różne perspektywy w zmiennym, trudnym otoczeniu. Natomiast organizowany corocznie Kongres Sekretarzy jest najważniejszym spotkaniem Sekretarzy JST z całej Polski. Jak co roku, wydarzenie zgromadzi Sekretarzy, pracowników administracji samorządowej oraz ekspertów z całej Polski. 

Więcej informacji o wydarzeniach:
Kongres Skarbników - oficjalna strona
Kongres Sekretarzy - oficjalna strona