Zapraszamy na V Krajowy Kongres Forów Skarbników!

Poznaliśmy termin V edycji największego i najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. V Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2023 r. w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Skarbników. Hasło tegorocznego Kongresu to: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

Kongres to najważniejsze wydarzenie dla Skarbników Gmin, Miast, Powiatów i Województw. Wiadomo już, że podczas Kongresu poruszymy ważne temat dotyczące finansów publicznych, uwzględniając różne perspektywy w zmiennym, trudnym otoczeniu. Samorządy wciąż zmagają się z odłożonymi w czasie skutkami pandemii, które łączą się z kryzysem energetyczno-surowcowym oraz wysoką inflacją. Te wszystkie czynniki bardzo mocno wpływają na stan finansów publicznych w sektorze samorządowym. W roku wyborczym jeszcze bardziej aktualne pozostaje pytanie, jak zreformować system finansowania samorządów, i jak będzie on wyglądał w najbliższej przyszłości. Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali dobrych rozwiązań i odpowiedzi na pytanie o to, jak sprostać kryzysom energetycznym i ekonomicznym przy stale ograniczanych środkach finansowych. 

Chcemy, aby współpraca pomiędzy samorządami, stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej poprzez działania podatkowe, sprawozdawcze i księgowe. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców. Być może rozwiązaniem części problemów będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy samymi samorządami, zapewniające zrównoważoną politykę finansową. Doskonale zdajemy sobie również sprawę z tego, że o kwestiach finansów samorządowych musimy rozmawiać z przedstawicielami władz centralnych, dlatego ponownie jak w zeszłym roku nasze zaproszenia na Kongres skierujemy do przedstawicieli Rządu.

  Jak co roku chcemy zaproponować Skarbnikom możliwość dyskusji, spotkań z ekspertami, spotkań z administracją rządową, aby wspólnie porozmawiać i zastanowić się, w jaki sposób kształtować system finansów publicznych w tak niepewnych i trudnych dla samorządu czasach  – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, organizator Kongresu.  – Kongres to wyjątkowa przestrzeń do spotkania się przedstawicieli różnych szczebli władzy, jak również biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. Nasze wydarzenie wyróżnia to, iż tworzą je praktycy, którzy na co dzień zajmują się sprawami samorządu terytorialnego. Program Kongresu powstaje jak zwykle w porozumieniu i we współpracy z samymi Skarbnikami. Dlatego już teraz zachęcamy do włączenia się w przygotowanie Kongresu  – dodaje.

W ubiegłym roku na Kongresie gościliśmy m.in. Sebastiana Skuzę, Wiceministra Finansów oraz Prezydium Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Patronaty Merytoryczne otrzymaliśmy m.in. od: Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędu Zamówień Publicznych, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz od Głównego Urzędu Statystycznego i Najwyższej Izby Kontroli, a wysokiej rangi przedstawiciele tych instytucji brali również udział w naszym wydarzeniu. O skali Kongresu świadczy również fakt, iż otrzymaliśmy w sumie ponad 60 patronatów od instytucji ogólnopolskich i regionalnych, w tym od marszałków, wojewodów, instytucji akademickich, związków samorządowych czy firm komercyjnych (w tym 14 partnerów środowiskowych regionalnych). Konferencję relacjonowali przedstawiciele najważniejszych mediów branżowych (m.in. Portal Samorządowy, Gazeta Samorządu i Administracji, PAP Samorząd) oraz regionalnych. Kongres Skarbników to jedyne takie wydarzenie, w którym wszystkie środowiska mogą wymienić swoje opinie podczas merytorycznej dyskusji. W ubiegłym roku uczestnicy Kongresu - prawie 400 osób, przede wszystkim Skarbnicy JST - mogli wysłuchać łącznie prawie 50 ekspertów, którzy wzięli udział w ponad 20 panelach, dyskusjach i debatach. Kongres zakończyliśmy apelem o systemowe zmiany w finansowaniu JST.

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom!  Zapraszamy zarówno naszych stałych gości, jak i tych którzy jeszcze nie brali udziału w naszym spotkaniu. Kongres tworzymy wszyscy wspólnie z pasją i zaangażowaniem. Do zobaczenia w maju w Warszawie!

REJESTRACJA JUŻ OTWARTA!

Więcej informacji:
https://www.kongresskarbnikow.pl/

ZOBACZ JAK WYGLĄDAŁ UBIEGŁOROCZNY KONGRES!

Więcej materiałów wideo z ubiegłorocznego Kongresu (w tym wywiady z prelegenatmi) na naszym kanale na YouTube