Czy można zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w proces planowania przestrzennego swojej gminy? Udowadniamy, że można robić to skutecznie w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja”.

Gminy, z którymi współpracujemy, wychodzą zdecydowanie poza ramy narzucane przez ustawę i przeprowadzają serię dodatkowych konsultacji wybranego dokumentu planistycznego. Realizują tym samym cel projektu, jakim jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w tworzenie ładu przestrzennego w swojej miejscowości.

Gmina Hanna (woj. lubelskie) zorganizowała punkt konsultacyjny, spotkania otwarte, warsztaty World Cafe, a także przygotowała mapę interaktywną na swojej stronie internetowej. W ramach tych działań udało się zebrać opinie i wnioski mieszkańców, na podstawie których powstała wersja planu miejscowego, która poddawana była ponownym uzgodnieniom z odpowiednimi instytucjami. W efekcie aż ponad 80% wniosków i uwag mieszkańców zostało uwzględnionych w zmienianym dokumencie planistycznym.

Istotnym elementem konsultacji był również aspekt edukacyjny dotyczący planowania przestrzennego, co zdecydowanie ułatwiło dialog pracowników urzędu z mieszkańcami. Nabyte w trakcie realizacji technik konsultacyjnych doświadczenia Gmina Hanna chce wykorzystywać w ramach  przygotowywania kolejnych dokumentów planistycznych, ale to już poza projektem i o to właśnie chodzi!

Więcej o projekcie