W dniach 2 i 3 grudnia 2015 w Czerkasach odbyła się konferencja kończąca tegoroczną realizację przez FRDL oraz Instytut Demokracji im. Pyłypa Orlyka dwóch projektów. Jeden z nich, "Kluby Dialogu Obywatelskiego" doprowadził do utworzenia w 11 obwodach Ukrainy 15 klubów podejmujących bardzo rozmaitą działalność obywatelską. Drugi, "Mikroprzedsiębiorczość wiejska na Ukrainie" pomógł w utworzeniu w 14 wioskach centralnej Ukrainy małych firm oferujących turystom z miasta (zwłaszcza uczniom) nieszablonowy sposób przeżywania edukacji i rekreacji na wsi. Konferencja połączona była z targami, na których nowi mikroprzedsiębiorcy zaprezentowali swoje oferty i wykonane dzieła.

Szczecińskie Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji współpracuje z czerkaskim centrum (dzisiaj zwanym "czerkaską grupą ekspercką") Instytutu Demokracji już 15 lat. To łącznie 18 zrealizowanych z powodzeniem projektów, kilkaset osób na całej Ukrainie aprobujących naszą metodę pracy i gotowych ponownie włączyć się do pracy. To także tysiące beneficjentów pośrednich, uczestniczących w naszych projektach mniej lub bardziej sporadycznie. To także osiem wspólnie wydanych publikacji w języku ukraińskim, to narzędzia elektroniczne pozwalające na kontynuację współpracy.

Tak długotrwała i owocna współpraca pozarządowych partnerów z Polski i Ukrainy zdaje się nie mieć analogii. Dlatego FRDL decyzją prezesa Jerzego Stępnia postanowiła podziękować partnerowi wręczając trzem liderkom Instytutu Laur FRDL. To podziękowanie za rzetelność, lojalność, gotowość do współpracy w najtrudniejszych nawet warunkach. Nagrody paniom Olenie Gazizovej, Oksanie Kolisnyk i Magdalenie Bratko wręczyli Dominik Górski i Przemysław Fenrych.